'Meer dan 100.000 woningen extra voor ouderen' - afspraken BZK, VWS, ActiZ, Aedes, VNG en Zorgverzekeraars Nederland

'Wonen, in samenhang met zorg, is een van de meest urgente vraagstukken op dit moment,' zo schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken in het verslag van het Bestuurlijk Overleg Wonen, dat op 2 juni jl. is gepubliceerd. Het huisvesten van ouderen valt daaronder. De verwachting is dat in 2050 2,9 miljoen inwoners ouder is dan 75 jaar. 

Om de opgave die hieruit voortvloeit op te pakken, hebben ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS de ambities gekwantificeerd en de organisatie beschreven die nodig worden geacht de grote opgave te realiseren. De partijen hebben in een Bestuurlijk overleg Wonen afspraken gemaakt. ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS stellen tot doel dat er voor ouderen: 

in 2026:
• 40.000 vrijkomende en nieuwe nultredenwoningen1 komen d.m.v. goede afspraken en
specifieke toewijzigingsregels voor ouderen beschikbaar;
• 20.000 extra geclusterde woningen zijn, die aan ouderen worden toegewezen, waarvan
10.000 – 14.000 worden gebouwd door woningcorporaties;
• 25.000 extra verpleegzorgplekken zijn.

in de periode tot 2031 zullen deze aantallen verder toenemen tot:
• 110.000 extra nultredenwoning;
• 50.000 extra geclusterde woningen, waarvan 34.000 worden gebouwd door
woningcorporaties;
• 50.000 verpleegzorgplekken.

Meer informatie:

 - verslag van het Bestuurlijk overleg Wonen (pdf)

nieuwsbericht op de website van Aedes

 


Terug