‘We zijn het laatste vangnet’ - interview met drie huurderscommissarissen voor Aedes Magazine

Betaalbaar wonen staat onder druk, zeker in coronatijd. Tegelijkertijd staan corporaties voor grote maatschappelijke opgaven. Hoe gaan huurderscommissarissen om met dit dilemma? ‘Wij zijn het laatste vangnet. Na ons is er niets meer, alleen de straat.’

Betaalbaar wonen staat bij corporaties onder druk. Tot en met 2035 komen woningcorporaties 30 miljard euro te kort om in het benodigde onderhoud, nieuwbouw van betaalbare woningen en verduurzaming te investeren, zo blijkt uit het rapport Opgaven en middelen, in opdracht van Aedes en drie ministeries. Om meer te investeren, kunnen corporaties – binnen de vastgestelde grenzen – de huur verhogen, maar daarmee raakt de corporatie vooral huurders die het al zwaar hebben.

Voor de VTW-pagina's in Aedes Magazine ging Lisette Vos in gesprek met drie VTW-leden die huurderscommissaris zijn: Felicitas Crutzen, Charlie Ortega en Thea Dekker.

Lees het hele artikel in het juni-nummer van Aedes Magazine.

Lees hier het nieuwsbericht van de VTW over het rapport Opgaven en middelen (juli 2020)

Themabijeenkomst Betaalbaarheid en ALV op 22 juni a.s.
De themabijeenkomst gaat dit keer over het belangrijke en ingewikkelde thema betaalbaarheid en de impact op huurders en corporaties. Onder leiding van de dagvoorzitter Guido van Woerkom komen een divers aantal sprekers aan het woord en zullen vanuit het perspectief van de huurders, corporaties en het interne toezicht verschillende aspecten van betaalbaarheid van sociale huurwoningen worden besproken. 

Meer informatie en aanmelden


Terug