Nieuwsbrief 26 maart 2021

VTW gaat prijs uitreiken voor de beste toezichtvisie

Woningcorporaties moeten sinds 1 januari 2020 een gezamenlijke toezichtvisie van bestuur en RvC hebben. We zijn nu ruim een jaar verder en de VTW is heel benieuwd wat de stand van zaken is en of alle corporaties al de vereiste nieuwe gezamenlijke toezichtvisie hebben besproken en opgeschreven. We willen in 2021 de kwaliteit en de ontwikkeling van deze gezamenlijke toezichtvisies bevorderen door middel van het instellen van een prijs voor de meest inspirerende visie. Wij willen deze prijs tijdens de ALV van 23 november a.s. uitreiken.

Lees verder

VTW en NVTZ starten langjarig onderzoek. Vul de vragenlijst nog dit weekend in!

De verenigingen van toezichthouders in de corporatie- en zorgsector zijn gestart met een gezamenlijk langjarig onderzoek onder commissarissen en toezichthouders die lid zijn van VTW en/of NVTZ. Hierin staat de praktijk van het interne toezicht centraal. Doel van het langjarig onderzoek, dat elke twee jaar zal worden herhaald, is om ontwikkelingen met betrekking tot het intern toezicht te monitoren, inzichtelijk te maken en hiervan te leren.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 23 maart 2021 - met update 26-3: BZK komt met uitwerking scenario's Opgaven en middelen; Woningwet, woningisolatie; nieuwe Tweede Kamer

Op vrijdagmiddag 19 maart jl., twee dagen na de Tweede Kamerverkiezingen, heeft demissionair minister Ollongren (BZK) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, met een nader rapport over Opgaven en middelen corporatiesector. In de brief presenteert Ollongren een pakket van elf voorstellen om de investeringsproblemen voor corporaties te kunnen oplossen. "Dit zijn zowel maatregelen die de fiscale lasten voor corporaties verlichten, als maatregelen die de inkomsten vergroten of gericht zijn op het verkleinen van de opgave waar corporaties voor staan," aldus de minister. De voorstellen dienen als input voor de formatiebesprekingen. Voor de volkshuisvesting betekenen ze weinig goeds, is het oordeel van de VTW.

Lees verder

VTW Academie: NIEUWE masterclass: digitaal vergaderen

In deze tijd ontkomen we er niet aan: digitaal vergaderen. Na een jaar van thuiswerken en minder of zelfs geen fysieke ontmoetingen zijn we er misschien al een beetje aan gewend geraakt. Bovendien zal digitaal vergaderen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk niet meer weg te denken zijn uit onze dagelijkse praktijk. Het bespaart immers (reis)tijd en we kunnen het eenvoudiger inplannen in onze agenda’s. Maar online vergaderen vraagt echt aanvullende competenties van u als toezichthouder. Waar moet u extra op letten? Welke vaardigheden verdienen meer aandacht dan anders?

Lees verder

VTW Academie: agenda masterclasses in april en mei

De volgende masterclasses gaan in april en mei van start en hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke opleiding is te vinden via de links hieronder. Op de website van de VTW Academie vindt u overigens ook het volledige programma van 2021 en leest u de meest actuele informatie over doorgang van de opleidingen in de corona periode.

Lees verder

Jaarverslag Commissie Governancecode 2020 beschikbaar

De commissie Governancecode Woningcorporaties heeft het jaarverslag 2020 gepubliceerd. De commissie, onder leiding van Ivonne Timmerman-Buck, is door Aedes en VTW ingesteld als een onafhankelijke commissie die uitspraken kan doen over het voldoen door woningcorporaties aan de Governancecode Woningcorporaties.

Lees verder

Recensie: 'Waardengedreven leiderschap' van Johan Bouwmeester en Marianne Luyer - door Alice Jansen, RvC-lid Thuisvester

Al enige jaren schrijf ik boekrecensies voor de VTW met als gevolg dat er soms een boek in mijn brievenbus valt waarvan de titel me wel intrigeert, maar wat ik uit mezelf niet snel zou lezen. Eén van mijn waarden is dat je beloftes moet nakomen. Een recensie moet er dus zondermeer komen. Het boek ‘waardegedreven leiderschap’ heb ik meerdere keren opgepakt en weer weggelegd voor het zover was. De titel inspireert me, maar de schrijfstijl doorspekt van klassieke spreuken en diepe filosofische wijsheden maakten steeds dat ik het snel weer weg legde.

Lees verder

Volg het Aedes webinar Bouwstroom Stedelijk Gebied Eindhoven op 30 april

Welke kansen zijn er voor gezamenlijk opdrachtgeverschap voor bouwstromen? Direct betrokkenen bij de Bouwstroom in het Stedelijk Gebied Eindhoven vertellen het u op een webinar op 30 april 2021. Dit webinar wordt georganiseerd door Aedes. Ook VTW-leden kunnen hieraan deelnemen. 

Lees verder

Recensie: Uitgedaagd door Rutger Bregman's boek 'De meeste mensen deugen' - door VTW-lid Josette de Goede

Grote kans dat u dit boek al heeft gelezen, maar had u daarbij ook de bril op van een corporatiecommissaris? Werd u ook getriggerd over de mogelijke bias in onze RvC gesprekken, onze valkuilen, aannames, patronen in de omgang met elkaar? Of juist niet? Er ontstond namelijk ook controverse rondom het boek. Onder andere Mark van der Vugt, professor in de evolutionaire psychologie, vond het positieve mensbeeld ‘niet houdbaar, op de feiten kun je afdingen’ (VK 27-12-2019). Tom Postmes, schreef daarop in een opiniestuk (VK 3-1-2020): 'Onze basiskennis over menselijk groepsgedrag is de afgelopen 30 jaar enorm herzien. Boeken als die van Bregman stellen clichés aan de kaak en daardoor gaan we, hoop ik, menselijk gedrag met een frisse blik bestuderen.' Ik laat de ‘waarheid’ aan de deskundigen. Wel deel ik graag met u enkele perspectieven die bij mij opborrelden over de uitoefening van onze rol.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 8 vacatures bij 7 corporaties online:

Lees verder