Nieuwsbrief 3 juli 2020

Onderzoek opgaven en middelen: ‘Woningcorporaties hebben onvoldoende geld voor al hun opgaven’

'Onder de huidige omstandigheden kunnen woningcorporaties hun maatschappelijk opgaven niet volledig oppakken. Ze komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan,' zo vat Aedes de uitkomsten van het onderzoek naar de opgaven en middelen van de corporatie samen.

Lees verder

Eerste online ALV van de VTW met o.a. jaarverslag 2019 en de herbenoeming van voorzitter Guido van Woerkom

'Een unicum', zo noemde voorzitter Guido van Woerkom de eerste online Algemene Ledenvergadering van de VTW op 23 juni 2020. Vanwege de coronacrisis kon de ALV niet fysiek plaatsvinden, maar werd deze via Zoom gehouden. De aanwezige VTW-leden hadden een persoonlijke toegangscode ontvangen waarmee ze digitaal konden stemmen. 

Lees verder

Vestia verkoopt vastgoed Pijnacker-Nootdorp aan woningcorporatie Staedion

In een persbericht maakt woningcorporatie Vestia bekent dat al het vastgoed van Vestia in de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt verkocht aan Staedion. Pijnacker-Nootdorp is één van de zogenoemde 'maatwerkgemeenten' waar Vestia haar bezit, zo'n 10.000 woningen in totaal, wil afstoten. Dit is de eerste positieve uitkomst van de onderhandelingen aan de bestuurlijke tafels.

Lees verder

'Oud en zelfstandig in 2030, aangepast reisadvies' - definitief rapport Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen

De Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen heeft het eindrapport 'Oud en zelfstandig in 2030, aangepast reisadvies' gepubliceerd. De commissie, onder leiding van oud-minister Wouter Bos, heeft zich gebogen over de vraag hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is.

Lees verder

Informatie over belangenbehartiging voor VTW leden

Uit het ledentevredenheidonderzoek eind 2019 kwam naar voren dat VTW leden graag nog beter aangesloten willen zijn op de onderwerpen waar de VTW zich mee bezig houdt in het kader van de belangenbehartiging. De VTW wil de leden ook graag informeren over wat er speelt in de volkshuisvesting. 

Lees verder

Nieuwsoverzicht 29 juni 2020: Frustratie bij oppositie over Ollongren neemt toe

Het VTW nieuwsoverzicht bevat informatie over de actualiteit in de volkshuisvesting vanuit onze belangenbehartiging. Dit is het nieuwsoverzicht van maandag 29 juni jl.

Lees verder

VTW Academie: Professionalisering in het najaar

Na een paar maanden geen mogelijkheden te hebben gehad om fysieke bijeenkomsten met en voor u als commissaris te organiseren, gaat de VTW Academie in september weer van start met het reguliere programma. Uiteraard worden hier de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten gehouden, en zijn de masterclasses hierop afgestemd.

Lees verder

Saskia Bolten nieuwe voorzitter van de Woonbond

De Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond heeft Saskia Bolten gekozen tot nieuwe voorzitter. Zij volgt Ton Selten op, die na vier jaar terugtreedt.

Lees verder

Toezichthouden en de coronacrisis

Heeft u de video's met RvC voorzitters over toezichthouden tijdens de coronacrisis al bekeken? Of het interview gelezen met Bea Annot en Erik Kemperman in Aedes Magazine? Tips en trucs nodig hoe u uw toezichthoudende rol in kunt vullen in deze tijd? 

Lees verder

Staat van de Woningmarkt: sombere vooruitzichten bij stijgend tekort aan woningen

Het ziet er somber uit voor de mensen die de last van de woningnood ondervinden. Uit de Staat van de Woningmarkt blijkt dat komende jaren de vraag naar woningen alleen maar toeneemt. De behoefte aan woningen was al groot en de verwachting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en ABF Research is dat het aantal bouwvergunningen zal dalen. Het gevolg is een terugval in productie en een verder oplopend woningtekort.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op de website van de VTW staan momenteel zes vacatures open bij vijf woningcorporaties: Woonveste in Drunen, Haag Wonen in Den Haag, Wonen Wittem in Mechelen, St. Antonius van Padua in Noordwijkerhout en twee vacatures bij De Key in Amsterdam.

Lees verder