Onderzoek opgaven en middelen: ‘Woningcorporaties hebben onvoldoende geld voor al hun opgaven’

'Onder de huidige omstandigheden kunnen woningcorporaties hun maatschappelijk opgaven niet volledig oppakken. Ze komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan,' zo vat Aedes de uitkomsten van het onderzoek naar de opgaven en middelen van de corporatie samen.

Motie-Ronnes
In november 2018 heeft de Tweede Kamer de motie-Ronnes (CDA) aangenomen, waarin de regering verzocht wordt 'om te onderzoeken hoe, gegeven de financiële positie van corporaties en haar maatschappelijke opgaven, op de korte en lange termijn bereikt kan worden dat de volgende maatschappelijke opgaven in voldoende mate worden opgepakt.' Het onderzoek is uitgevoerd door drie ministeries (BZK, EZK en Financiën) en Aedes. 

Conclusies
De conclusies zijn niet mals. Aedes schrijft in een persbericht: 'de corporatiesector [kan] de stapeling van maatschappelijke opgaven onder de huidige investeringscondities niet volledig oppakken. Als corporaties tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden en die van het stelsel gaan, kan tot en met 2035 voor circa 30 miljard euro aan maatschappelijke opgaven niet worden gerealiseerd. Dat is ongeveer een kwart van de totale geraamde investeringen in die periode.'

Lees het nieuwsbericht ‘Woningcorporaties hebben onvoldoende geld voor al hun opgaven’ (Aedes.nl)

'Nog veel groter tekort betaalbare huurwoningen onvermijdelijk' - reactie van Aedes op de uitkomsten van het onderzoek.

Reactie VTW
'We hadden natuurlijk wel het vermoeden dat de financiële positie van veel corporaties niet toereikend zou zijn voor de grote maatschappelijke opgaven,' zegt VTW-directeur Albert Kerssies. 'De conclusies uit de rapportage zijn niet mis te verstaan. Dit is verstrekkend voor iedereen die in een sociale huurwoning woont of daarnaar op zoek is.'

Uit het onderzoek blijkt dat het probleem in de hele sector speelt en structureel van aard is. Aedes: 'Vanaf 2024 ontstaan er financiële knelpunten bij een aantal corporaties (regio’s) en daarna komen snel steeds meer corporaties in problemen. In 2028 heeft de sector als geheel onvoldoende investeringsvermogen.'
Kerssies: 'Ook voor toezichthouders betekent dit nogal wat. Het intern toezicht is steeds meer betrokken bij de strategie van de corporatie en dit heeft een gigantische impact. We gaan daarom aan het einde van de zomervakantie een aantal bijeenkomsten organiseren voor VTW-leden over de consequenties voor de sector op de korte en de lange termijn. Ook Aedes zal hier een bijdrage aan leveren.'


Terug