'Oud en zelfstandig in 2030, aangepast reisadvies' - definitief rapport Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen

De Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen heeft het eindrapport 'Oud en zelfstandig in 2030, aangepast reisadvies' gepubliceerd. De commissie, onder leiding van oud-minister Wouter Bos, heeft zich gebogen over de vraag hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is.

In hun advies geeft de commissie antwoord op die vraag. Zoals de commissie schrijft: 'Niet met panklare oplossingen en kiezelharde garanties; als die te geven zouden zijn, had de vraag niet aan ons gesteld hoeven te worden. Wel met perspectieven en oplossingsrichtingen, aansluitend bij initiatieven en bewegingen die nu al zichtbaar zijn.'

De commissie geeft adviezen aan onder meer bestuurders, toezichthouders, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Eerder dit jaar trad de commissie naar buiten met een conceptrapport. In april 2020 hebben de VTW en de NVTZ gezamenlijk een brief aan de commissie met een reactie op het conceptrapport. Deze brief vindt u hier.

De commissie heeft op basis van de input van belanghouders én de coronacrisis het conceptadvies aangepast. 

Het eindrapport 'Oud en zelfstandig in 2030, aangepast reisadvies
Samenvatting advies
Infographic advies
Kamerbrief minister de Jonge over rapport


Terug