Informatie over belangenbehartiging voor VTW leden

Uit het ledentevredenheidonderzoek eind 2019 is gebleken dat VTW leden graag nog beter aangesloten willen zijn op de onderwerpen waar de VTW zich mee bezig houdt in het kader van de belangenbehartiging. De VTW wil de leden ook graag informeren over onze activiteiten en wat er speelt in de volkshuisvesting. 

In samenwerking met 1848.nl publiceert de VTW wekelijks een nieuwsoverzicht over de actuele onderwerpen die spelen in de landelijke politiek over volkshuisvesting en de bredere woningmarkt. We geven u als lid hierbij snelle samenvattingen, een overzicht op onderwerpen, links naar relevante documenten en analyses. Waar dit van toepassing is, geven we ook onze inzet als VTW weer op specifieke dossiers.

Actueel in de volkshuisvesting
U vindt deze nieuwsoverzichten op: https://www.vtw.nl/actueel-in-de-volkshuisvesting. Deze worden elke maandag (behoudens vakantie) geactualiseerd. Deze service wordt u op deze wijze aangeboden, omdat wij onze leden niet extra mailings willen toesturen. U kunt zelf kiezen of u van de nieuwsoverzichten gebruik wilt maken. In de nieuwsbrief zal telkens een artikel over het laatste nieuwsoverzicht worden opgenomen. 

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u het nieuwsoverzicht van 29 juni 2020.

Voormalige Nieuwsmonitor
Het nieuwsoverzicht vervangt de Nieuwsmonitor die de VTW tot 1 januari 2020 gebruikte. De nieuwsmonitor was een VTW knipselkrant die wij samenstelden uit artikelen uit de database van LexisNexis. Voorheen kon u met uw ledenlogin landelijk, regionaal en lokaal nieuwsberichten lezen uit kranten en online media. Dit systeem bleek omslachtig in gebruik voor de leden, waardoor de baten uiteindelijk niet meer opwogen tegen de kosten. 


Terug