Extra nieuwsbrief over impact nieuwe coronavirus / COVID-19 - 20 maart 2020

Van de voorzitter - het coronavirus, de corporatie en de RvC

De VTW brengt een extra nieuwsbrief uit in verband met de coronacrisis die ons land momenteel in zijn grip heeft. Ik kan mij goed voorstellen dat u zich als toezichthouder zorgen maakt over uw huurders en de medewerkers van uw corporatie. Die zorgen delen wij als bestuur.

Lees verder

Aandachtspunten voor de RvC van woningcorporaties tijdens de coronacrisis

Het coronavirus is voor onze gehele samenleving een zeer ingrijpende gebeurtenis die iedereen individueel raakt. Voor toezichthouders bij woningcorporaties komt daar nog iets bij: de zorg voor de corporatie, de medewerkers en de huurders.

Om onze leden te ondersteunen, hebben we een aantal aandachtspunten op een rij gezet. We pretenderen hiermee geen volledig overzicht te bieden. In deze tijd zal de klankbordfunctie van de RvC meer de nadruk hebben. 

Lees verder

VTW bijeenkomsten en masterclasses geannuleerd

In lijn met de richtlijnen van het RIVM heeft de VTW in overleg met de VTW Academie gezocht naar een passende oplossing waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelmers en docenten en kunnen blijven ondersteunen in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Lees verder

Aedes geeft adviezen voor woningcorporaties rond coronacrisis

Zoek ruimhartig oplossingen voor huurders die in betalingsproblemen komen als gevolg van de coronacrisis. Stel huisuitzettingen voorlopig uit, tenzij daar hele specifieke argumenten voor zijn. Laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid gegarandeerd is. Dat adviseert branchevereniging Aedes aan woningcorporaties die bij haar aangesloten zijn. In de praktijk vinden corporaties allerlei creatieve oplossingen om hun huurders te blijven helpen.

Lees verder

Voorbeeld praktische richtlijnen vanuit corporaties

Op de website deelt Aedes een aantal voorbeelden van praktische richtlijnen die corporaties hebben opgesteld, ook voor het contact met de bewoners. 

Lees verder

Informatie vanuit de Autoriteit Woningcorporaties over de coronacrisis

De Autoriteit Woningcorporaties heeft een speciale pagina ingericht voor corporaties over de coronacrisis. Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Op deze webpagina staan adviezen en/of maatregelen voor woningcorporaties vanuit de Autoriteit woningcorporaties.

Lees verder

Corona-virus en visitatie

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) signaleren dat de visitaties bij woningcorporaties hinder ondervinden van de gevolgen van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Op 18 juni 2019 hebben de Aw en SVWN gemeld dat corporaties, waarvan de visitatietermijn eindigt tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2021, de visitaties met max. 6 maanden mogen uitstellen vanwege het grote aantal geplande visitaties in 2019 en 2020. Dat biedt voor een aantal corporaties die nu bezig zijn of binnenkort starten al voldoende ruimte om de planning bij te stellen.

Lees verder