Van de voorzitter - het coronavirus, de corporatie en de RvC

De VTW brengt een extra nieuwsbrief uit in verband met de coronacrisis die ons land momenteel in zijn grip heeft. Ik kan mij goed voorstellen dat u zich als toezichthouder zorgen maakt over uw huurders en de medewerkers van uw corporatie. Die zorgen delen wij als bestuur.

Het bestuur en het bureau informeren u in deze nieuwsbrief over de stand van zaken en geven handvatten mee die u vanuit uw rol als toezichthouder wellicht kunt gebruiken.

VTW Bureau
De medewerkers van het bureau werken vanuit huis en proberen zo veel mogelijk hun reguliere werk voort te zetten. Voor vragen kunt u hen, zoals vertrouwd, telefonisch en per email bereiken. Verderop in deze extra nieuwsbrief kunt u meer lezen over het tijdelijk opschorten van ledenbijeenkomsten en masterclasses van de VTW Academie. Intussen gaat het bureau wel door met het voorbereiden van activiteiten die wat verder in de tijd liggen en die hopelijk gewoon doorgang kunnen vinden. 

Korte enquête voorzitters RvC
De voorzitters van de bij de VTW aangesloten RvC's ontvangen op korte termijn een enquête over de gevolgen van de huidige crisis. Over de uitkomsten wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd.

Gevolgen voor huurders
Vanuit leden krijgt het bureau vragen over mogelijke huurachterstanden van huurders die in financiële problemen komen door deze crisis. Wij geven deze vragen en zorgen door aan Aedes. Voor adviezen vanuit Aedes hierover verwijs ik naar het nieuwsartikel verderop in deze nieuwsbrief. Ook vanuit de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de minister over de positie van huurders.

Namens het bestuur wens ik onze leden en hun naasten een goede gezondheid en veel sterkte toe tijdens deze crisis. 

Guido van Woerkom
Voorzitter VTW


Terug