Aandachtspunten voor de RvC van woningcorporaties tijdens de coronacrisis

Het coronavirus is voor onze gehele samenleving een zeer ingrijpende gebeurtenis die iedereen individueel raakt. Voor toezichthouders bij woningcorporaties komt daar nog iets bij: de zorg voor de corporatie, de medewerkers en de huurders.

Om onze leden te ondersteunen, hebben we een aantal aandachtspunten op een rij gezet. We pretenderen hiermee geen volledig overzicht te bieden. In deze tijd zal de klankbordfunctie van de RvC meer de nadruk hebben. 

Wat is uw rol als toezichthouder in deze crisis? Hoe gaat u om met onzekerheid en de gevolgen van het coronavirus voor huurders en medewerkers? Hoe ondersteunt u uw bestuur en hoe draagt u bij aan de aanpak van de crisis bij uw corporatie?

Uitgangspunten:

Overleg als RvC:

Handvatten als toezichthouder:


Terug