Corona-virus en visitatie

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) signaleren dat de visitaties bij woningcorporaties hinder ondervinden van de gevolgen van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Op 18 juni 2019 hebben de Aw en SVWN gemeld dat corporaties, waarvan de visitatietermijn eindigt tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2021, de visitaties met max. 6 maanden mogen uitstellen vanwege het grote aantal geplande visitaties in 2019 en 2020. Dat biedt voor een aantal corporaties die nu bezig zijn of binnenkort starten al voldoende ruimte om de planning bij te stellen.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de SWVN.


Terug