VTW bijeenkomsten en masterclasses geannuleerd

In lijn met de richtlijnen van het RIVM heeft de VTW in overleg met de VTW Academie gezocht naar een passende oplossing waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers en docenten en kunnen blijven ondersteunen in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Ledenbijeenkomsten VTW
De ledenbijeenkomsten van de VTW die gepland staan voor maart vervallen in elk geval. Ook de invited conference voor toezichthouders bij grote corporaties van 14 april a.s. bij Eigen Haard is geannuleerd.
De eerstvolgende ledenbijeenkomst is de regionale bijeenkomst Digitalisering op 23 april a.s. We houden rekening met de mogelijkheid dat ook deze bijeenkomst in de nabije toekomst geannuleerd zal worden. 

Voor vragen over onze ledenbijeenkomsten kunt u per mail contact opnemen met bureau@vtw.nl

Masterclasses VTW Academie
De VTW heeft in overleg met de VTW Academie besloten dat alle masterclasses in elk geval tot en met maandag 6 april a.s. geannuleerd worden en verplaatst naar een later moment. 

Voor alle masterclass inschrijvingen na 6 april geldt dat deze naar laatste inzichten zullen worden verzet of doorgang vinden. Deelnemers hebben te allen tijde de mogelijkheid hun inschrijving te verschuiven naar een later moment als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Heeft u vragen over de masterclasses, dan kunt u de VTW Academie bereiken per mail via vtw@academievoortoezichthouders.nl of telefoon 0570-760006. Mochten veranderende omtandigheden hiertoe aanleiding geven, wordt dit bericht geactualiseerd. 


Terug