Nieuwsbrief 29 november 2019

Van de voorzitter: videocolumn Guido van Woerkom over het rapport 'Kracht en tegenkracht'

In zijn periodieke videocolumn bespreekt VTW voorzitter Guido van Woerkom dit keer het onlangs verschenen rapport 'Kracht en tegenkracht'. Onderzoeker Marilieke Engberts heeft dit geschreven in opdracht van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Guido vertelt waarom u als toezichthouder dit rapport móet lezen en wat de VTW hiermee gaat doen in 2020.

Lees verder

Nieuw bestuurslid voor de VTW: Farah Aarts

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 november hebben de leden unaniem ingestemd met de benoeming van Farah Aarts tot bestuurslid van de VTW. Zij volgt Denise Bakker-Van den Berg op die deze functie acht jaar heeft bekleed.

Lees verder

Vacature voor verenigingssecretaresse (16 uur per week)

Vacaturebeschrijving
Wij zijn op zoek naar een  klantvriendelijke verenigingssecretaresse. In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bureau. Gezien het relatief kleine karakter van het bureau zijn de taken breed georiënteerd. Soms meer secretarieel en soms meer uitvoerend van aard. Je werkt nauw samen met de directiesecretaresse. Het salaris is conform de CAO woondiensten.

Lees verder

‘Toezichthouders moeten rugdekking geven’ - interview met Dominic Schrijer over vitale coalities

Dominic Schrijer, toezichthouder bij twee corporaties, heeft een model ontwikkeld voor vitale coalities voor onder meer complexe problemen in wijken waarin corporaties een grote rol spelen. RvC-leden moeten kennis hebben over de rol van hun corporatie in die coalities en weten wat er speelt in de wijk, stelt Schrijer. ‘En als het nodig is rugdekking geven aan de bestuurder.’

Lees verder

Professionaliseringaanbod 2020 van de VTW Academie beschikbaar!

Ook voor het aankomend jaar heeft de VTW Academie een divers en actueel opleidingsprogramma voor u als commissaris bij woningcorporaties samengesteld. Bekijk het volledige programma hieronder. Door in deze folder op de betreffende opleiding te klikken, komt u direct uit op de websitepagina met meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden.

Lees verder

‘Verduurzaming kan alleen op grote schaal’ - Oproep Bernard Wientjes (Bouwagenda) tijdens themabijeenkomst opdrachtgeverschap

Corporaties zijn de startmotor van de verduurzaming van alle woningen. Volgens Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda, is het noodzakelijk dat zij samenwerken in grootschalige projecten. Tijdens de VTW-themabijeenkomst riep hij de aanwezige toezichthouders op om hun bestuurder in deze aanpak te steunen. ‘Of hier en daar tot die aanpak te dwingen.’

Lees verder

‘Mooi rapportcijfer van de leden én stakeholders voor de VTW’ - verslag ALV 26 november 2019

De VTW gaat meer samenwerken met toezichthouders van andere organisaties in het publieke domein, met name met de NVTZ. De VTW kreeg een mooi rapportcijfer van de leden en stakeholders. De leden werden meegenomen in de stand van zaken rond de Evaluatie van de Woningwet en de financiële en volkshuisvestelijke opgave van Vestia. Dit waren enkele agendapunten van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 november in Veenendaal.

Lees verder

Zeeuwland 1e bij de VTW-Berenschotprijs voor het beste RvC Jaarverslag

Woningcorporatie Zeeuwland uit Zierikzee heeft dit jaar de eerste plaats behaald bij de VTW-Berenschotprijs voor het beste RvC Jaarverslag. Een trotse voorzitter George van Heukelom kreeg de prijs uitgereikt door juryvoorzitter Eelkje van de Kuilen. 

Lees verder

Handreiking 'Verbindingen' beschikbaar

In de Woningwet 2015 is een aantal bepalingen opgenomen over ‘verbonden ondernemingen’. Deze verbindingen zijn samenwerkingsverbanden met een juridische basis waar corporaties mee te maken kunnen hebben. 

Lees verder

Huurdersoordeel: corporaties scoren een 7,6 op dienstverlening

Elk jaar laten corporaties hun dienstverlening beoordelen door de huurders. Het cijfer van een 7,6 is het hoogste sinds de metingen begonnen in 2014. Aan het onderzoek hebben meer dan 350.000 huurders deelgenomen. 

Lees verder

Minister publiceert Regeling bezoldigingsmaxima 2020

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting als onderstaand gewijzigd voor 2020.

Lees verder