e-NIEUWS maart 2014 (nr. 2)

Voorzitters aan het woord - interview met Henk Raue

Henk Raué, voorzitter RvC van Vestia, staat centraal in het vijfde deel van een serie interviews met voorzitters van RvC’s over hun visie op de rol van de voorzitter, hun stijl van werken en lastige situaties en de dilemma’s die zij ervaren.

Openheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden

Lees verder

Handleiding Verslaglegging WNT in jaarverslag

In december 2013 heeft Axyos WNT Advies op verzoek van de VTW een geactualiseerde handleiding opgesteld over het berekenen van de bezoldiging volgens de regeling van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De WNT-verslaglegging moet sinds dit jaar verplicht worden opgenomen in het jaarverslag van de RvC / RvT. Vooral voor de audit- en renumeratiecommissie van de RvC / RvT is de WNT-verslaglegging cruciaal.

Lees verder

Nadere analyse Governancescore: kleinere corporaties scoren minder goed

Op 21 januari 2014 heeft de VTW een artikel op de website geplaatst over de governance van woningcorporaties in 2013. Zie: http://www.vtw.nl/15/631/corporaties-scoren-beter-op-governance-in-2013.html. De belangrijkste conclusie is dat de governance van woningcorporaties in 2013 is verbeterd ten opzichte van eerdere jaren. Het gaat dan om het gemiddelde cijfer voor governance uit de visitatierapporten volgens methode 4.0. Dit cijfer is opgebouwd uit de gegevens over besturing, intern toezicht en externe legitimatie.

Lees verder

Informatie over de RvC / RvT op website corporatie

De VTW is regelmatig op zoek naar informatie over individuele commissarisssen of toezichthouders bij woningcorporaties. Het betreft dan veelal aanvullende informatie die wij niet zelf in ons eigen informatiesysteem opgeslagen hebben.

Het valt ons daarbij op dat op veel website van corporaties er geen of weinig informatie staat over de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Als er al informatie staat, is die bovendien niet via eenvoudige navigatie ("een simpele muisklik") te vinden.

Lees verder

Nieuwe methodiek voor visitaties

Vorige maand lanceerde de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) de verbeterde methodiek voor visitaties van woningcorporaties.

Visitaties laten zien of corporaties maatschappelijke opgaven realiseren, beoordelen de governance en leggen een relatie tussen het vermogensbeheer en de maatschappelijke prestaties. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren.

Lees verder