Handleiding Verslaglegging WNT in jaarverslag

In december 2013 heeft Axyos WNT Advies op verzoek van de VTW een geactualiseerde handleiding opgesteld over het berekenen van de bezoldiging volgens de regeling van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De WNT-verslaglegging moet sinds dit jaar verplicht worden opgenomen in het jaarverslag van de RvC / RvT. Vooral voor de audit- en renumeratiecommissie van de RvC / RvT is de WNT-verslaglegging cruciaal.

De handleiding en het volledige nieuwsbericht kunt u teruglezen op de website van de VTW.

 
Terug