Informatie over de RvC / RvT op website corporatie

De VTW is regelmatig op zoek naar informatie over individuele commissarisssen of toezichthouders bij woningcorporaties. Het betreft dan veelal aanvullende informatie die wij niet zelf in ons eigen informatiesysteem opgeslagen hebben.

Het valt ons daarbij op dat op veel website van corporaties er geen of weinig informatie staat over de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Als er al informatie staat, is die bovendien niet via eenvoudige navigatie ("een simpele muisklik") te vinden.

Wij vragen hiervoor uw aandacht. Wellicht is dit bij gelegenheid de moeite waard om met de corporatie te bespreken. Het is niet alleen voor de VTW wenselijk dat gegevens over de RvC / RvT zo transparant mogelijk gepubliceerd worden. De verbinding tussen de RvC / RvT, gemeenten en huurders (-vertegenwoordigers) mag immers niet onnodig bemoeilijkt worden door een gebrek aan informatie.


Terug