e-NIEUWS 22 maart 2019

Opiniebijdrage: 'Marktwaarde versus Beleidswaarde / Impairment'

Onderstaande bijdrage is geschreven door Gerard Erents, RA en drs. Koos Parie. Wilt u reageren? Dan kan via bureau@vtw.nl

Op 7 februari jl. brachten WSW en Aw een bestuurlijke brief uit over de ontwikkelingen in de beleidswaarde. Een van de conclusies in deze brief is dat de beleidswaarde in grote lijnen tot dezelfde uitkomsten leidt als de bedrijfswaarde. Dit heeft mede tot gevolg dat het WSW haar normen inzake onder andere LTV niet aanpast bij hanteren beleidswaarde in plaats van bedrijfswaarde.

Lees verder

‘Proef met toets is teken van herstel van vertrouwen’ - interview met James Volkert (Aw) en Albert Kerssies (VTW) over de verkorte "fit en propertoets"

VTW-directeur Albert Kerssies en senior adviseur James Volkert van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) houden tijdens het Toezichtfestival samen een presentatie over de verkorte toets geschiktheid en betrouwbaarheid voor commissarissen. De verkorte toets is - na een voorstel van de VTW - als proef voor twee jaar ingesteld.

Lees verder

Nieuwe commissaris en/of nieuw in de wereld van de woningcorporaties?

Bent u als commissaris nieuw in het vak en/of de wereld van woningcorporaties? Dan biedt de VTW Academie de tweedaagse leergang ‘De nieuwe commissaris’ aan met als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris.

Lees verder

Meld u aan voor de regionale bijeenkomsten Duurzaamheid en Opdrachtgeverschap

De komende maanden zijn er regionale bijeenkomsten van de VTW bij u in de buurt. Een serie van zes bijeenkomsten over Duurzaamheid en twee over Opdrachtgeverschap. De bijeenkomsten lopen snel vol, maar er zijn nog plekken over bij verschillende bijeenkomsten. Bent u ook van de partij? Aanmelden voor de bijeenkomsten kan hieronder.

Lees verder

Hoe een dilemmatraining de kracht van toezicht versterkt

Goed toezicht is teamwerk. Hoe verbind je nu jouw individuele kwaliteiten effectief aan die van het team? Wat is het belang van het kennen van de drijfveren van jouw "medespelers"? Hoe reageer jij eigenlijk als toezichthouder in een onbekende en stressvolle situatie? En weet je eigenlijk wel hoe jouw medetoezichthouders er dan inzitten?

Lees verder

VTW zoekt weer recensenten!

De VTW is op zoek naar leden die het leuk vinden om periodiek een boek te recenseren. Hierbij gaat het vooral om boeken over goed bestuur en toezicht, en soms om boeken over de corporatiesector die interessant en/of relevant zijn voor het interne toezicht.

Als recensent krijgt u in overleg een boek toegestuurd waar u binnen drie tot zes weken een recensie over schrijft. Die recensie wordt indien nodig geredigeerd en vervolgens geplaatst op de website van de VTW en in de e-NIEUWS. Het boek dat u als recensent ontvangt, mag u houden; het werk is verder onbezoldigd. 

Lees verder

PBL: Klimaattafel Gebouwde Omgeving komt met samenhangend pakket; onzekerheid over haalbaarheid

Achtergrondinformatie over het concept Klimaatakkoord.
De onderhandelaars aan de tafel voor de gebouwde omgeving hebben een samenhangend pakket afspraken gemaakt dat goede stimulansen bevat om een divers gezelschap actoren te laten samenwerken bij het aardgasvrij maken van woningen en bedrijfsgebouwen.
 Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport 'Effecten ontwerp Klimaatakkoord'. 

Lees verder

Regionale bijeenkomsten WSW over ontwikkelingen in het borgstelsel

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) organiseert in mei 2019 een aantal regionale bijeenkomsten 'Op naar een toekomstbestendig stelsel'.

In de bijeenkomsten deelt het WSW de uitkomsten van onderzoek naar de mogelijke oplossingsrichtingen voor de positionering en versterking van het borgstelsel en wil zij hierover in gesprek gaan.

Lees verder