Regionale bijeenkomsten WSW over ontwikkelingen in het borgstelsel

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) organiseert in mei 2019 een aantal regionale bijeenkomsten 'Op naar een toekomstbestendig stelsel'.

In de bijeenkomsten deelt het WSW de uitkomsten van onderzoek naar de mogelijke oplossingsrichtingen voor de positionering en versterking van het borgstelsel en wil zij hierover in gesprek gaan.

De bijeenkomsten zijn op 6 mei (Houten), 7 mei (Eindhoven) en 8 mei (Zwolle). Wilt u als toezichthouder één van deze bijeenkomsten bijwonen, dan kunt u zich tot 25 april a.s. aanmelden bij het WSW.

Meer informatie en aanmelden op de website van het WSW.


Terug