e-NIEUWS 5 oktober 2018 [vertraagde verzending]

Foto en video impressie van het Congrestival 28 september 2018

Het Congrestival van 28 september jl. was zeer geslaagd. Hieronder een foto-impressie door fotograaf Winand Stut en de video die gemaakt is door VTW medewerkster Amanda van den Arend. 

Lees verder

Lees de VTW Special over Toezicht met Passie online

Met de beweging Toezicht met Passie zet de VTW zich in voor het toekomst van vandaag en morgen. Als vereniging willen wij handvatten en methodieken aanreiken om vorm te geven aan het eigentijdse toezicht. Ook willen we de leden uitdagen om naar hun eigen rol te kijken: wat drijft u en wat draagt u zelf bij aan goed intern toezicht?

Lees verder

'Met data-analyses beter toezicht' - Interview met Philippe Sprenger en Roeland Stolk (Berenschot) over digitalisering en informatisering

Digitalisering biedt kansen voor corporaties om maatschappelijke problemen als huurschulden en overlast – vóórdat ze aan de hand zijn - aan te pakken. Toezichthouders zijn nog vaak onwetend over de mogelijkheden die de inzet van data biedt, óók om beter toezicht te houden.

Lees verder

Inspiratiegroepen 2019

Bent u toe aan verdieping in uw eigen professionalisering als commissaris? En staat u open voor nieuwe inspiratie die deze zoektocht u kan brengen in uw bestuurlijke werk? Neem dan deel aan een inspiratiegroep die de VTW in 2019 aanbiedt. Het doel van de inspiratiegroepen is om onder begeleiding van een inspirerende moderator in kleinere groepen te werken aan professionele verdieping in de vorm van uitwisseling over de do’s en de don’ts in de praktijk van commissarissen.

Lees verder

Ledenbijeenkomsten professioneel opdrachtgeverschap 19 oktober en 13 november

In de ledenbijeenkomsten professioneel opdrachtgeverschap zullen experts Margriet Drijver en Emile Spek u inspireren hoe u als toezichthouder in gesprek kunt gaan met uw bestuurder over opdrachtgeverschap. Wilt u meer handen en voeten geven aan opdrachtgeverschap in uw raad? Wilt u uw eigen positieve ervaringen delen? Er is veel ruimte voor het delen en bespreken van "best practices". We hopen op een mooie interactieve discussie en veel goede praktijkvoorbeelden. 

Lees verder

Save the date! 5 regionale ledenbijeenkomsten ‘Lessons Learned’ uit de governance inspecties

De VTW organiseert in november en december vijf regionale ledenbijeenkomsten over het governance toezicht door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) op individuele corporaties. Het gaat om de "lessons learned" uit de governance inspecties die aan de hand van casussen worden besproken. Doel hiervan is dat het interne toezicht en het externe toezicht leren van elkaars ervaringen met de governance inspecties die de Aw uitvoert.

Lees verder

Vacature voorzitter RvT bij de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) heeft tot doel een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Bij de stichting ontstaat dit najaar een vacature voor een voorzitter van de Raad van Toezicht.

Lees verder

Onderhandelingen Aedes en Woonbond over Social Huurakkoord afgebroken

Aedes en de Woonbond hebben weken onderhandeld over een nieuw sociaal huurakkoord, maar hebben laten weten dat het ze niet is gelukt om afspraken te maken. Het huidige huurakkoord uit 2015, waarin werd afgesproken om de huursom maximaal 1% boven inflatie te laten stijgen, loopt dit jaar af.

Lees verder

Minister stuurt wetsvoorstel 'Maatregelen middenhuur' naar de Tweede Kamer

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft het wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het wetsvoorstel wordt de markttoets vereenvoudigd. Het is bedoeld om de woningbouw en de doorstroming op de woningmarkt verder te stimuleren.

Lees verder

Prinsjesdag 18 september 2018: de plannen van het kabinet voor de volkshuisvesting in 2019

Minister Hoekstra (Financiën) heeft op dinsdag 18 september jl. de Rijksbegroting voor 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin worden de plannen aangekondigd op het terrein van de volkshuisvesting. Eerder die dag heeft Koning Willem-Alexander tijdens de Troonrede gesproken over de knelpunten op de woningmarkt en de inzet van het kabinet. 

Lees verder