Onderhandelingen Aedes en Woonbond over Social Huurakkoord afgebroken

Aedes en de Woonbond hebben weken onderhandeld over een nieuw sociaal huurakkoord, maar hebben laten weten dat het ze niet is gelukt om afspraken te maken. Het huidige huurakkoord uit 2015, waarin werd afgesproken om de huursom maximaal 1% boven inflatie te laten stijgen, loopt dit jaar af.

De VTW betreurt het afbreken van de onderhandelingen. Directeur Albert Kerssies: "Het is heel spijtig dat de partijen er niet uit zijn gekomen. We betreuren dit echt, want uiteindelijk zijn het de huurders die de dupe worden. Als sector schieten er hier ook niets mee op, zeker niet nu het kabinet de lasten voor corporaties - en daarmee voor de huuders - verder verzwaart. We hopen dat Aedes en de Woonbond hier nog eens goed over nadenken om te kijken of er toch nog mogelijkheden zijn om dichter bij elkaar te komen."

Lees hier de reactie van Aedes.

Lees hier de reactie van de Woonbond.


Terug