Save the date! 5 regionale ledenbijeenkomsten ‘Lessons Learned’ uit de governance inspecties

De VTW organiseert in november en december vijf regionale ledenbijeenkomsten over het governance toezicht door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) op individuele corporaties. Het gaat om de "lessons learned" uit de governance inspecties die aan de hand van casussen worden besproken. Doel hiervan is dat het interne toezicht en het externe toezicht leren van elkaars ervaringen met de governance inspecties die de Aw uitvoert.

In de bijeenkomsten zal de Aw ingaan op het toezichtkader dat zij hanteert voor de governance van corporaties en leidend is voor de governance inspecties die zij sinds 2016, het jaar waarin de Aw van start ging, uitvoert. Hierbij vindt discussie plaats met de deelnemers over de beperkingen die de huidige methodiek van een inspectie heeft en hoe deze zou kunnen worden doorontwikkeld en verbeterd. Ook komen ervaringen met governance toezicht aan de orde. Aan de hand van de bespreking van casussen en het voorleggen van dilemma’s over governance zullen ervaringen van de de Aw worden belicht. Daarnaast zal een aantal voorzitters in de bijeenkomsten reflecteren op hun ervaringen met governance inspecties.

Gezocht: voorzitters die willen reflecteren op de governance inspectie door de Aw
Wilt u tijdens een van de bijeenkomsten reflecteren op de governance inspectie door de Aw dan stellen de VTW en de Aw dat zeer op prijs. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ingrid van der Kraan (M 06 448 120 38, E i.vdkraan@vtw.nl).

Wanneer
De bijeenkomsten vinden plaats op onderstaande data en locaties van 10.00-13.30 uur. Van 10.00-10.30 uur is de ontvangst. Na het inhoudelijk programma van ongeveer twee uur, wordt een netwerklunch aangeboden. De bijeenkomst eindigt om 13.30 uur.

• Vrijdag 9 november 2018, Rotterdam (Vestia)
• Vrijdag 16 november 2018, Amsterdam (Ymere)
• Vrijdag 30 november 2018, Eindhoven (Woonbedrijf)
• Vrijdag 7 december 2018, Apeldoorn (Woonmensen)
• Vrijdag 14 december 2018, Heerenveen (Posthuistheater)

Aanmelding
De bijeenkomsten (2 PE-punten) zijn gericht op commissarissen. Vanwege het interactieve karakter wordt uitgegaan van maximaal 40 deelnemers per bijeenkomst.  Volgende week ontvangt u als lid van de VTW een uitnodiging via de mail waarna u zich kunt aanmelden. Voor deelname aan de bijeenkomsten worden geen kosten gerekend. 


Terug