Rapport RLI: Onderdak bieden, sturen op prestaties van woningcorporaties

17-06-2022 11:23

De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur heeft een advies uitgebracht aan minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) over de volkshuisvesting. De raad adviseert onder meer om wettelijk vast te leggen hoeveel sociale woningen erbij moeten komen en om gemeenten te verplichten te zorgen voor voldoende ruimte om deze te bouwen. Ook vindt de Rli dat het Rijk veel meer dan in de afgelopen jaren moet sturen op het leveren van met de woningcorporaties afgesproken prestaties. De minister moet bovendien ingrijpen als er onvoldoende sociale huurwoningen worden gebouwd.

Lees hier het uitgebreide nieuwsbericht op de website van de Rli

Download hier het advies 'Onderdak bieden' (pdf, 4MB)

De Rli organiseert op 29 juni a.s. een online publieksbijeenkomst van 15-17 uur. Meer informatie over die middag is op dit moment nog niet bekend. Interesse om dit te volgen? Kijk dan op de website van de Rli.


Terug naar overzicht

Veel gezocht