Politiek nieuwsoverzicht 30 mei 2022: Kamer wil voor de zomer de bouwplannen van minister De Jonge zien

30-05-2022 11:48

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: Tweede Kamer wil de bouwplannen van minister De Jonge nog voor de zomer zien; bijdrage woningbouwimpuls versoepeld voor kleinere gemeenten; het kabinet wil geld energiearmoede sneller beschikbaar en de druk bij gemeenten om woningen voor vergunninghouders te realiseren, wordt opgevoerd.

Bouwplannen
Minister Hugo de Jonge moet toch vóór de zomer komen met een gedetailleerde planning van de bouwplannen van de overheid, inclusief woningaantallen. Hoewel de minister de motie van DENK, die hiertoe opriep ontraadde tijdens het Tweeminutendebat van een week eerder, besloot dinsdag een meerderheid van de Kamer om die toch te steunen. De minister stelde tijdens het eerdere debat dat hij niet aan de eis kan voldoen, omdat hij zich eerst moet richten op de indicatieve provinciale taakstelling.

De Jonge legde uit: "Dat traject gaat zich vanaf dan ontrollen. Dat moet uitmonden in regionale afspraken en uiteindelijk in regionale woondeals. Per 1 oktober is er dan de definitieve taakstelling en in het vierde kwartaal zijn er de regionale woondeals. Als ik aan het einde van het vierde kwartaal de regionale woondeals daadwerkelijk heb gesloten, kan ik vertellen wat het echt gaat worden qua aantallen per jaarschijf en qua locaties. Het kost dus gewoon meer tijd, maar ik wil wel doen wat u vraagt", verklaarde hij toendertijd.

Tijdens het debat werd in overleg besloten om de uitvoering van de moties die de overheid vragen om meer informatie over bouwen in buitenstedelijk gebied en inzicht in betaalbaarheid van woningen binnen het betaalbare segment te verplaatsen naar het vierde kwartaal. De Kamer stemde dinsdag in met beide moties.

De Kamer stemde verder voor de motie om verschillende obstakels weg te nemen bij het bouwen en creëren van woningen in Nederland. De motie van BVNL (Van Haga) verzoekt het kabinet om in overleg met gemeenten de transformatie van gebouwen tot woningen te bevorderen en belemmeringen weg te nemen. Ook een motie van ChristenUnie over het wegnemen van drempels, specifiek bij de woningbouw langs de Oude Lijn in Leiden, kon op goedkeuring van de Kamer rekenen.

De Kamer heeft de regering opgeroepen om voldoende studentenwoningen op te nemen in de nationale en regionale prestatieafspraken omtrent woningbouw. Dinsdag werd een motie van D66 hierover gesteund door een meerderheid van de leden. Studentenhuisvesters en studentenbelangenverenigingen moeten bovendien betrokken worden bij de beleidsvorming.

Vierde tranche woningbouwimpuls
Het wordt voor gemeenten met maximaal 50.000 inwoners mogelijk om via de woningbouwimpuls een bijdrage aan te vragen voor kleinere woningbouwprojecten. De grens wordt door de regering verlaagd van 500 naar 200 woningen. De maatregel moet een extra impuls geven aan het realiseren van betaalbare nieuwbouw. In de Kamerbrief geeft De Jonge verder aan begin augustus de vierde tranche van de woningbouwimpuls te willen openen. Hiervoor is 300 miljoen beschikbaar. Ook stuurde de minister een rapport naar de Kamer dat inzicht moet bieden in "knelpunten en kansrijke oplossingen voor de verschillende fases van de planvorming voor woningbouw". Momenteel worden nog andere onderzoeken gedaan naar dit onderwerp en De Jonge reageert na de zomer op de verschillende adviezen.

Persbericht Rijksoverheid opening 4e tranche woningbouwimpuls in augustus 2022

Energiearmoede
Minister De Jonge wil nog voor de goedkeuring door de Kamer gemeenten budget uitkeren om energiearmoede tegen te kunnen gaan. Dat heeft hij aan de Kamer laten weten. "Vanwege de toegenomen ernst en omvang van de problematiek als gevolg van de gestegen energieprijzen wil ik vooruitlopend op formele autorisatie door beide Kamers alvast tot uitkering aan de gemeenten overgaan", aldus de minister. Samen met een bedrag voor isolatiemaatregelen komt daarmee versneld een bedrag van 218,5 miljoen beschikbaar.

Statushouders
Het kabinet roept provincies op om de druk op gemeenten op te voeren om te zorgen voor voldoende woningen voor vergunninghouders. Dat blijkt uit de Kamerbrief over de aanhoudende problemen met de opvang van asielzoekers. "Dat kan bijvoorbeeld door de frequentie van de toezichtgesprekken te verhogen en waar mogelijk eerder consequenties te verbinden aan het laakbaar niet op schema zijn", aldus minister De Jonge. Daarnaast werkt het kabinet aan wetgeving om gemeenten wettelijk te verplichten om te zorgen voor voldoende woningen. Deze optie wordt momenteel verkend en De Jonge verwacht hier voor de zomer nog de Kamer over te kunnen informeren.

Persbericht Rijksoverheid: Acties en financiering opvang vluchtelingen uit Oekraïne

- - - 

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28

 

 

 


Terug naar overzicht

Veel gezocht