Politiek nieuwsoverzicht 27 mei 2024

29-05-2024 09:10

De VTW Factsheet praat jou bij over alle voor de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) relevante politieke ontwikkelingen en mediaberichten.

Met deze week onder andere:

Wet versterking regie volkshuisvesting

De Tweede Kamer wil wachten met de verdere behandeling van de Wet versterking regie volkshuisvesting tot er een nieuwe minister is aangesteld. Dat werd afgelopen week duidelijk tijdens de procedurevergadering BZK. Daarmee wordt het naar alle waarschijnlijkheid onmogelijk om de wet al per 1 januari 2025 in te laten gaan. In de beantwoording van de schriftelijke vragen had minister De Jonge onlangs juist de Kamer opgeroepen om de wet snel plenair af te ronden. In afwachting van de nieuwe minister zal de Kamer wel een technische briefing en een rondetafelgesprek organiseren. Het is onbekend of dit nog voor de zomer lukt.

Verder zijn afgelopen week de commissiedebatten Ruimtelijke ordening en Klimaatakkoord gebouwde omgeving uitgesteld. Uit de woorden van commissievoorzitter Peter de Groot viel op te maken dat het onwaarschijnlijk is dat deze debatten voor het zomerreces alsnog zullen plaatsvinden. NSC-Kamerlid Welzijn drong wel aan op een rondetafelgesprek Ruimtelijke ordening.

Een voorstel om ook het commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid uit te stellen haalde geen meerderheid.

Formatiedebat

Tijdens het formatiedebat kwamen meermaals punten aan de orde die raakten aan de woningmarkt. Zo kreeg de PVV van de SP en DENK harde verwijten niets te doen om de huurprijzen naar beneden te krijgen. PVV-leider Wilders deed de kritiek af als kolder. Net als andere fractievoorzitters van de nieuwe coalitie wees hij naar de CPB-berekeningen waaruit duidelijk zou worden dat met dit pakket de armoede gelijk daalt. "Voor de rest is het zo dat iedereen in Nederland erop vooruitgaat", aldus Wilders.

Daarnaast hield CDA-leider Bontenbal voor dat de planning in Brussel is dat de hybride warmtepomp alsnog verplicht gesteld zal gaan worden, ondanks het voornemen van de nieuwe coalitie om deze verplichting niet door te zetten. Bontenbal hield Wilders voor dat juist huurders hiervan zouden profiteren. "Het zorgt met name bij de laagste inkomens, namelijk die 30% in de sociale huur, dat er 50% van de gasvraag af gaat, terwijl ze daar zelf niet voor hoeven te betalen. Dus met name de mensen met de laagste inkomens zijn de sjaak door deze maatregel. Overigens gaat Europa ook met een aanpassing van die richtlijnen komen, dus die hybride warmtepomp wordt in 2029 via Europa gewoon alsnog genormeerd", aldus Bontenbal.

Omtzigt memoreerde in het debat meermaals de 7,5 miljard die in totaal door de nieuwe coalitie voor woningbouw wordt uitgetrokken: 5 miljard voor woningbouw en 2,5 miljard voor infrastructuur, verspreid over 5 jaar.

Verslag debat

CPB-analyse hoofdlijnenakkoord

In de beperkte doorrekening van het hoofdlijnenakkoord wordt door het CPB gewezen op de arbeidsmarktkrapte en doorlooptijden van woningbouwpprojecten. Extra investeringen in de woningbouw zullen daardoor direct tot onderuitputting leiden. "Wegens krapte op de arbeidsmarkt en de lange doorlooptijd van woningbouwprojecten zijn additionele uitgaven aan woningbouwsubsidies op de korte termijn slechts beperkt mogelijk waardoor in 2025 onderuitputting wordt verondersteld", aldus het CPB.

Analyse hoofdlijnenakkoord 2025-2028

Het politiek nieuwsoverzicht wordt gemaakt in samenwerking met 1848.nl.


Veel gezocht