Netwerk Conceptueel Bouwen publiceert de Woonstandaard versie 3.0

24-01-2023 15:54

Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) heeft De Woonstandaard versie 3.0 gepubliceerd. Hieraan heeft de NCB samen met Aedes en Aedes leden, externe experts en NCB leden gewerkt. In deze vernieuwde versie is het ontwikkel- en inkoopproces herzien. Daarnaast zijn de prestatie-eisen voor tijdelijke woningbouw en levensloopbestendige woningen toegevoegd. Verder is er een aanvulling op de prestatie-eisen voor Circulair Bouwen. In het juridisch gedeelte is het processchema uitgebreid en ook de toelichting in de financiële paragraaf is uitgebreid. Nieuw is de toevoeging van Het Nieuwe Normaal.

Meer informatie over de Woonstandaard 3.0 is te vinden op de website 'Conceptueel Bouwen' van de NCB. De leidraad Woonstandaard 3.0 voor het conceptueel uitvragen aan
conceptaanbieders middels product-marktcombinaties kunt u ook hier downloaden (pdf, 29 pag.)


Terug naar overzicht

Veel gezocht