Kamer voor het eerst met minister De Jonge in debat over volkshuisvesting

28-01-2022 13:54

Op donderdag 27 januari 2022 ging de Tweede Kamer voor het eerst in debat met Hugo de Jonge, de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). De Kamer had vooraf aangegeven met de minister te willen spreken over het onderdeel wonen in het coalitieakkoord. De minister op zijn beurt wilde graag kennismaken met de woordvoerders en hun ideeën aanhoren.

De minister had vooraf in een brief aan de commissie Binnenlandse Zaken aangegeven voor 1 maart 2022 met zijn plannen voor de volkshuisvesting en woningmarkt te komen. Het debat was vooral op hoofdlijnen. In het debat gaf de minister direct aan dat hij geen snelle oplossingen heeft voor de wooncrisis. Het beleidsterrein is voor hem nieuw, gaf de minister direct toe, maar wel een 'prachtig en ongeloftelijk belangrijk beleidsterrein'. De Jonge gaf aan dat te lang gedacht is dat 'de markt' de problemen kon oplossen en dat er nu meer regie nodig is vanuit de overheid. Hij ziet zijn regierol - en het hernemen van regie - niet alleen op de bouw van woningen, maar wil zich ook richten op het beschermen van huurders en het zorgen van toegang tot woningen. Een waarschuwing gaf de minister wel af: 'er is geen quick fix' en geen 'one size fits all' mogelijk om de problemen op te lossen. Heel concrete toezeggingen kon de minister niet doen, ook niet na aandringen van onder andere SP en PvdA om extreme huurstijgingen te voorkomen. 

Nieuwe woordvoerders CDA en VVD
De meeste woordvoerders zijn na de kabinetsformatie op hetzelfde dossier gebleven. Bij regeringspartij CDA is Jaco Geurts de nieuwe woordvoerder. Coalitiegenoot VVD bracht zelfs twee woordvoerders de arena in: Peter de Groot (Volkshuisvesting) en Fahid Minhas (Ruimtelijke Ordening). Zij nemen het stokje over van Daniel Koerhuis, die zich nu met Infrastructuur gaat bezighouden. Toch ging zijn naam en zijn mantra een paar keer over de tong. Roelof Bisschop (SGP) grapte bijvoorbeeld dat de wekker van Koerhuis 's ochtends afgaat met "bouwen, bouwen, bouwen". 

Vaag
Aan het debat namen 14 fracties mee en voorzitter Martin Bosma (PVV) had zijn handen vol om het debat binnen de tijd af te kunnen ronden. Bosma en De Jonge hadden wel een geestig onderonsje over de befaamde langdradigheid van de minister en dat Bosma als zijn 'bondigheidscoach' kan optreden. Vanuit de Kamer was er wel kritiek dat nog veel vaag blijft en de plannen onduidelijk. De Kamer vroeg de minister onder meer naar binnen- en buitenstedelijk bouwen, seniorenhuisvesting, betaalbaarheid en de bescherming van de natuur.
In elk geval werd in elk geval wel verheugd gereageerd dat er nu een eigen minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is aangesteld. Op veel wensen en vragen vanuit de Kamer gaat de minister verder in bij zijn uitwerking van de plannen. Het verslag van het debat is op dit moment nog niet beschikbaar. Het debat (3u 8min) is wel terug te kijken via Debat gemist.

Voorafgaand aan het debat hadden zowel Aedes als de Woonbond een brief aan de Kamer gestuurd met hun standpunten. 

Aedes: Corporaties spelen een sleutelrol in het oplossen van de woningnood

Woonbond: Kamer in debat over woonplannen regeerakkkoord


Terug naar overzicht

Veel gezocht