Handreiking ‘Toezicht op fiscaliteit’ geactualiseerd

08-02-2024 14:29

De VTW handreiking 'Toezicht op fiscaliteit' is geactualiseerd en nu beschikbaar op de website van de VTW. In de geactualiseerde handreiking zijn de recente ontwikkelingen op fiscaal gebied verwerkt die relevant zijn voor woningcorporaties.

Na het lezen van de handreiking heeft u als toezichthouder inzicht in de verschillende belastingsoorten die van toepassing zijn op woningcorporaties, de verwerking ervan in de jaarrekening, de mate waarin de corporatie grip heeft op deze uitgaande kasstroom en de rol van de toezichthouder ten aanzien van de fiscaliteit bij woningcorporaties.

De geactualiseerde handreiking 'Toezicht op Fiscaliteit' is online beschikbaar en kan worden gedownload als PDF. 

Op vrijdag 9 februari (van 12.00 - 13.00 uur) belichtten de experts van Deloitte de actuele ontwikkelingen in het lunchwebinar 'Fiscaliteit en rol toezichthouder: actuele ontwikkelingen'. Deze informatie is nu ook opgenomen in bovengenoemde handreiking. U kunt zich nog vandaag nog aanmelden via https://leden.vtw.nl/calendar.


Veel gezocht