e-NIEUWS juni 2017 (nr. 1)

Verslag Algemene Ledenvergadering VTW op 28 juni 2017 en afscheid bestuurslid Bas Jan van Bochove

Op 28 juni jl. vond de Algemene Ledenvergadering van de VTW plaats in Het Oude Magazijn in Amersfoort. In deze ledenvergadering namen we afscheid van bestuurslid Bas Jan van Bochove, die zich niet voor een tweede termijn verkiesbaar stelde. Namens het VTW bestuur bedankte voorzitter Guido van Woerkom Bas Jan hartelijk voor zijn inzet de afgelopen vier jaar, onder meer als vertegenwoordiger van de grote corporaties en als voorzitter van VTW werkgroepen.

Lees verder

Veegwet, Veegbesluit en Veegregeling Wonen per 1 juli a.s. in werking

De tekst van de Veegwet Wonen was reeds eerder gepubliceerd, na goedkeuring van de Eerste Kamer. Nu zijn ook het Veegbesluit en de Veegregeling Wonen gepubliceerd. Het pakketje wetswijzigingen en nadere bepalingen treedt op 1 juli a.s. in werking.

Lees verder

Masterclass programma in VTW Academie

De VTW zal het masterclassprogramma voor onze leden per 1 juli a.s. uitbesteden aan Avicenna, Academie voor Leiderschap. Momenteel werkt de VTW nauw samen naar volle tevredenheid met Governance Support en treedt Hildegard Pelzer op als programmamanager voor het masterclassprogramma. Aangezien zij heeft aangegeven verandering te willen brengen in haar werkzaamheden en de VTW de opleidingen goed en professioneel wil blijven borgen, heeft het bestuur ervoor gekozen om het masterclassprogramma bij een externe partij onder te brengen. Randvoorwaarde is uiteraard dat de huidige kwaliteit minimaal behouden blijft.

Lees verder

Interview Karin Broekhuizen en Roel Steenbeek over Toezicht met passie voor Aedes Magazine

De VTW lanceerde dit jaar Toezicht met passie. In vier bijeenkomsten bespraken VTW leden het vak van toezichthouder, trends op het gebied van goed bestuur en uiteraard ontwikkelingen bij woningcorporaties en wat die van toezichthouders vragen. Commissarissen Roel Steenbeek en Karin Broekhuizen vertellen erover in dit interview voor Aedes Magazine.

Lees verder

BZK publiceert Staat van de volkshuisvesting 2017

In 2018 worden naar verwachting 32.000 sociale huurwoningen gebouwd. Ook  verbetert de financiële positie van woningcorporaties en zijn huurstijgingen gematigd. Dat schrijft minister Plasterk onder andere in de jaarlijkse Staat van de volkhuisvesting 2017 en vier bijbehorende rapporten, die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees verder

Wijzigingen visitatie na de Veegwet Wonen

De Veegwet wonen die op 1 juli 2017 in werking treedt, brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor de visitatie van woningcorporaties.
De belangrijkste zijn het moment waarop een corporatie gevisiteerd moet zijn, de handhaving en het aanvragen van uitstel.

Lees verder

De corporatie en kwetsbare huurders - Interview met Mary Janssen van Raay en Marcel Korthorst (WoonCompas)

Hoe ga je als corporatie om met extra kwetsbare huurders, zoals mensen met een psychiatrische achtergrond of verslaafden? Wonen en zorg wordt een steeds belangrijker thema, mensen moeten langer zelfstandig blijven wonen en daarbij kunnen kwetsbare huurders tussen wal en schip vallen. Hoe kun je als commissaris de vinger aan de pols houden op dit thema?

Lees verder

Yvonne Timmerman-Buck nieuwe voorzitter Commissie Governancecode

Yvonne Timmerman-Buck is vanaf 1 september 2017 voorzitter van de Commissie Governancecode. Zij volgt Wim Deetman op, wiens laatste termijn dan verstrijkt. Roeleke Vunderink versterkt de commissie als lid. Zij vervangt Greetje Willemsma. Dat hebben de VTW en Aedes besloten.

Timmerman-Buck was tien jaar Eerste Kamerlid, waarvan zes jaar als voorzitter. Sinds 2009 is ze lid van de Raad van State. Vunderink is managing consultant bij adviesbureau Berenschot en heeft ervaring als vestigingsmanager en directeur bij woningcorporaties.

Lees verder

Jaarverslagen ILT, WSW en Stichting Visitatie over 2016 beschikbaar

Verschillende belanghouders van de VTW hebben hun jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Ter informatie hebben wij deze in dit nieuwsbericht gebundeld. Het gaat om de jaarverslagen van: de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN).

Lees verder

Vijfde leergang aankomend commissarissen succesvol afgerond

Met de laatste bijeenkomst is in juni 2017 de 5e VTW leergang voor aankomende commissarissen succesvol afgesloten. De leergang richt zich op de “nieuwe” commissaris: personen tussen 35-50 met weinig of geen toezichtervaring, maar wel veel potentie, die kunnen bijdragen aan hoogwaardige diversiteit in de RvC.

Lees verder