e-NIEUWS mei 2017 (nr. 2)

Wint uw raad de prijs voor het beste RvC jaarverslag 2016?

Ook dit jaar reikt de VTW in samenwerking met Berenschot weer de prijs uit voor het beste RvC jaarverslag. Misschien is uw jaarverslag al gereed of legt uw raad er nu nog de laatste hand aan. De VTW zal in de zomer alle jaarverslagen van RvC's verzamelen en deze laten analyseren op een aantal criteria. Uit vijftien geselecteerde jaarverslagen zal de vakjury vervolgens de winnaars aanwijzen. In de ledenvergadering van 28 november 2017 worden de prijzen uitgereikt. Wint uw RvC en uw corporatie de prijs in 2017?

Lees verder

Nieuwe handreiking: 'Professioneel opdrachtgeverschap voor toezichthouders'

Corporaties zijn de grootste opdrachtgevers in de bouw. Door als opdrachtgever de regie te nemen kunnen corporaties veel geld besparen en risico’s beter beheersen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen bij de directeur-bestuurder maar ook bij de toezichthouder. Om hen te ondersteunen ontwikkelden Aedes en VTW de handreiking ‘Professioneel opdrachtgeverschap voor toezichthouders’. Op donderdag 15 juni en vrijdag 15 september 2017 organiseren de VTW en Aedes bijeenkomsten over het onderwerp, om de dialoog tussen bestuur en commissarissen op dit punt op gang te brengen en houden.

Lees verder

Bijeenkomst Opdrachtgeverschap voor toezichthouders op 15 juni a.s.

U bent van harte welkom op de ledenbijeenkomst over professioneel opdrachtgeverschap op 15 juni a.s. Experts en mede-auteurs van de handreiking 'Professioneel opdrachtgeverschap voor toezichthouders' Margriet Drijver en Emile Spek zullen in een interactieve sessie ingaan op het gesprek van de RvC met de bestuurder over opdrachtgeverschap. Ook is er ruimte voor het delen en bespreken van “best practices”.

Lees verder

Crisiscommunicatie en de RvC - Interview met Ronald Florisson

Ronald Florisson bekleedde top-communicatiefuncties bij de ministeries van Economische Zaken en Financiën en bij onder andere Baan en Robeco. Sinds 2011 werkt hij als zelfstandig communicatieadviseur voor organisaties en individuen in de private en publieke sector. Florisson - als adviseur ook actief in de corporatiesector - is onder meer gespecialiseerd in litigation, financiële en crisiscommunicatie. Over dit laatste onderwerp ging hij in gesprek met VTW Nieuws.

Lees verder

Toezicht in de praktijk

De VTW start op de website met een nieuwe rubriek: “Toezicht in de praktijk”.  De leden worden uitgenodigd een praktijkcasus op te sturen. Het gaat bijvoorbeeld om een situatie waarin de raad van commissarissen wel of niet moet ingrijpen. Dat kan gaan om een lichte interventie, maar ook om een zware maatregel. Maar het kan ook gaan om het veranderen van een onwenselijke situatie binnen de raad of tussen de raad en het bestuur.

Lees verder

Handreiking 'Professionaliseren door zelfreflectie' online

De zelfevaluatie van de RvC is steeds belangrijker geworden voor de verdere professionalisering van het intern toezicht. Zelfevaluatie is ook steeds meer zelfreflectie, zowel individueel als voor de hele raad. Om u als van lid de VTW daarbij te ondersteunen, is de handreiking 'Professionaliseren door zelfreflectie' vanaf nu beschikbaar. De ledencommissie Zelfevaluatie heeft zich gebogen over het vraagstuk van de zelfevaluatie en hoe deze in de praktijk werkt. Eén van de aanbevelingen van de commissie was de publicatie 'Evaluatie van de raad van commissarissen en zijn leden' uit 2011 geheel te herzien. 

Lees verder

Accountants: Controle op WNT niet meer te doen

"De WNT is door de complexiteit niet meer uitvoerbaar voor instellingen en accountants willen zich er binnenkort niet meer aan wagen. De meeste accountantskantoren, in ieder geval de grotere, hebben specialistische afdelingen met zelfs juristen moeten optuigen, die het hele jaar lang niets anders doen dan WNT-vraagstukken oplossen. De verhouding tussen kosten en baten is volledig uit het lood geslagen. Dit kan niet de bedoeling zijn geweest van de wetgever."

Lees verder