Handreiking 'Professionaliseren door zelfreflectie' online

De zelfevaluatie van de RvC is steeds belangrijker geworden voor de verdere professionalisering van het intern toezicht. Zelfevaluatie is ook steeds meer zelfreflectie, zowel individueel als voor de hele raad. Om u als lid van de VTW daarbij te ondersteunen, is de handreiking 'Professionaliseren door zelfreflectie' vanaf nu beschikbaar. De ledencommissie Zelfevaluatie heeft zich gebogen over het vraagstuk van de zelfevaluatie en hoe deze in de praktijk werkt. Eén van de aanbevelingen van de commissie was de publicatie 'Evaluatie van de raad van commissarissen en zijn leden' uit 2011 geheel te herzien. 

Auteur Hildegard Pelzer (Governance Support) heeft de handreiking geschreven. Ook is er een link gelegd met de PE verplichting en hoe deze in het kader van de zelfevaluatie ingezet kan worden. De ledencommissie Permanente Educatie werkt op dit moment aan een Ontwikkelkompas voor PE. De handreiking zal regelmatig worden aangevuld naar de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.

De handreiking 'Professionaliseren door zelfreflectie vindt u op onze website VTW-publicaties.nl


Terug