e-NIEUWS september 2016 (nr. 2)

Autoriteit Woningcorporaties: governance centraal bij extern toezicht

De Autoriteit Woningcorporaties heeft de notitie 'Contouren van het toezicht door de Autoriteit Woningcorporaties' uitgebracht. In dit document geeft de Autoriteit aan waar de focus ligt in het externe toezicht op woningcorporaties, namelijk: de governance. Zo schrijft de Autoriteit in een toelichting:

"De problemen en schandalen waar de corporaties de afgelopen jaren mee geconfronteerd zijn, hadden als gemeenschappelijk kenmerk een falende governance. Verbetering van de governance als een eerste ‘verdedigingslinie‘, is dan ook noodzakelijk om een structureel beter functionerende sector te krijgen. De Aw vindt het belangrijk dat de governance niet alleen in opzet bestaat, maar ook in de praktijk functioneert en doorleefd wordt: de soft controls."

Lees verder

"Het gaat om de wil dingen anders te doen" - interview met Elly Weel

Aedes, Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) en de VTW organiseren op 24 november een congres over het thema Leiderschap. In juni en september 2016 vonden drie rondetafelgesprekken plaats, die de inhoudelijke opmaat vormden voor het middagcongres. Elly Weel, tot voor kort Manager Klant bij Kennemer Wonen en toezichthouder bij onder meer woningcorporatie De Woonschakel, was aanwezig bij de tweede sessie. Een interview. 

Lees verder

Onderzoek TIAS: criteria voor de selectie van een nieuwe bestuursvoorzitter

Onder de Vanderkruijs leerstoel ‘Leiderschap in maatschappelijke ondernemingen’, ingesteld bij TIAS School for Business and Society wordt onderzoek uitgevoerd naar de selectie van bestuurders in non-profit organisaties in Nederland. De werkgeversrol is een belangrijke rol voor Raden van Toezicht, het aantrekken van goede bestuurders is van essentieel belang voor de toekomst van de organisatie. Een mix van verschillende criteria blijkt bij selectie een rol te spelen. In dit onderzoek willen we achterhalen hoe groot het belang van elk criterium is.

Lees verder

Vooraankondiging: 24 november ALV, aansluitend congres Leiderschap samen met Aedes en de NVBW

Op 24 november a.s. organiseert de VTW samen met Aedes en de NVBW een middagcongres over leiderschap in de corporatiesector. De titel luidt: "Gevraagd? Leiderschap met passie tussen mensen". De voor die dag al geplande najaars ALV wordt voorafgaand aan het congres gehouden. 

Lees verder

Stroomschema bij Wdba (fictieve dienstbetrekking) aangepast

Naar aanleiding van Prinsjesdag heeft Deloitte het stroomschema bij de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba) aangepast. Dit heeft onder meer betrekking op de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking waarover wij al eerder bericht hebben.

Lees verder

Reminder: masterclass “Basiskennis voor toezicht op financiën” op 19 oktober a.s.

Op 19 oktober a.s. wordt de VTW masterclass "Basiskennis voor toezicht op financiën" aangeboden. U kunt zich daar nog voor inschrijven. De masterclass richt zich op commissarissen die de basiskennis op financieel gebied nog niet hebben of zich daarin onvoldoende thuis voelen.

Voor nieuwe commissarissen kan deze masterclass, al dan niet samen met de masterclasses ‘De wereld van de woningcorporaties’ en ‘Corporate governance en de rol van de RvC’, een alternatief zijn voor de tweedaagse introductiecursus. U kunt 7 PE punten bijschrijven voor het volgen van deze masterclass.

Lees verder

ERLY – masterclasses voor toezichthouders bij woningcorporaties

Met het einde van het jaar in zicht heeft u nog enkele maanden om uw PE-punten voor 2016 te halen of misschien wilt u ook al voor 2017 u oriënteren voor een masterclass. Naast het uitgebreide aanbod van de VTW zelf, is ERLY een preferred supplier van masterclasses. ERLY nodigt u daarom graag uit om deel te nemen aan de masterclasses die zij, in samenwerking met de VTW, speciaal organiseren voor toezichthouders bij woningcorporaties.

Lees verder