Onderzoek TIAS: criteria voor de selectie van een nieuwe bestuursvoorzitter

Onder de Vanderkruijs leerstoel ‘Leiderschap in maatschappelijke ondernemingen’, ingesteld bij TIAS School for Business and Society wordt onderzoek uitgevoerd naar de selectie van bestuurders in non-profit organisaties in Nederland. De werkgeversrol is een belangrijke rol voor Raden van Toezicht, het aantrekken van goede bestuurders is van essentieel belang voor de toekomst van de organisatie. Een mix van verschillende criteria blijkt bij selectie een rol te spelen. In dit onderzoek willen we achterhalen hoe groot het belang van elk criterium is.

Op verzoek van prof. dr. Th. Camps en onderzoeker drs. M. Oosterling brengen wij dit onderzoek graag onder uw aandacht. TIAS zou het op prijs stellen indien u hieraan zou willen meewerken. Hieronder een korte uitleg van TIAS wat er van u verwacht wordt:

U krijgt negen maal een keuzeset van twee bestuurdersprofielen voorgelegd. Aan u de vraag aan te geven welk van de twee kandidaten volgens u als bestuursvoorzitter aan dient te treden. Vervolgens worden u nog enkele algemene vragen gesteld. Het invullen van de vragenlijst kost u maximaal 20 minuten. Vanzelfsprekend is TIAS graag bereid u nader te informeren over het onderzoek en over de vragenlijst. Hiervoor kunt u contact opnemen met drs. Morris Oosterling op telefoonnummer 06 – 45 48 61 16 of per email m.oosterling@tias.edu.

Klik op de link om de vragenlijst te starten: https://brench.nl/icoon/share-p

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!


Terug