e-NIEUWS september 2016 (nr.1)

Regiobijeenkomsten over scheiden en splitsen in DAEB en niet-DAEB

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert samen met andere partijen in de sector 5 regiobijeenkomsten over scheiden en splitsen. Deze bijeenkomsten staan in het teken van samenwerking: wat is de rol van de corporatie, hoe kunnen gemeente en huurders invloed uitoefenen en hoe komen zij met elkaar tot het beste ontwerpvoorstel? Corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en commissarissen zijn allen van harte welkom.

Lees verder

Let op! Aanmelden voor ledencongres (3 PE punten) kan nog een paar dagen

Als VTW lid bent u via email van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse VTW ledencongres op 23 september a.s. Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan nog tot en met woensdag 21 september a.s. Wees er snel bij, zoals u een plaats kunt bemachtigen en de workshop van uw voorkeur kunt deelnemen. 

Lees verder

Tweede nota van wijziging inzake Veegwet Wonen - gastbijdrage van mr. Eelkje van de Kuilen

Op 9 september jl. heeft minister Blok de tweede nota van wijziging inzake de Veegwet Wonen aan de Twede Kamer gezonden. Advocate Eelkje van de Kuilen (AKD), is specialist op het terrein van de Woningwet en adviseert corporaties. Zij schrijft over de wijzigingen in de Woningwet in deze gastbijdrage.

Lees verder

Kamerbrief over vaststellen woningmarktregio's

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de indeling van de 19 woningmarktregio's bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer van 2 september 2016. Gemeenten hadden tot 1 juli jl. de tijd om verzoeken voor de vaststelling van een woningmarktregio in te dienen. De minister heeft de verzoeken beoordeeld en zijn Besluit in de Staatscourant doen publiceren.

Lees verder

Twee jaar tijd voor aanpassen corporatiestatuten op Veegwet

Woningcorporaties krijgen tot 2019 de tijd om hun statuten op de Veegwet aan te passen. Dit blijkt uit de wijzigingen op de Veegwet die minister Blok op 9 september 2016 naar de Tweede Kamer stuurde. Die wet, die belangrijke aanpassingen voor corporaties op de Woningwet regelt, moet nog steeds behandeld worden door de Kamer.

Lees verder

Visitatie woningcorporaties: samen bouwen aan de stad

In VNG Magazine schreef Maarten Muskee op 9 september jl. een artikel over visistatierapporten aan de hand van een tweegesprek tussen Jos Koffijberg van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) en de Apeldoornse CDA wethouder Nathan Stikker, die tevens lid is van de RvT van de VNG.

Lees verder

Ziet u alternatieven voor het RvT-model?

'Is het RvT-bestuursmodel nog steeds de beste keuze of zijn er overwegingen om na te denken over vormen die good governance beter kunnen faciliteren? In welke richting gaan dan uw gedachten en vooral, waarom?' Die prikkelende vragen stelde bestuurs- en organisatieadviseur Dick van Ginkel voor Lucide.  

Lees verder