Twee jaar tijd voor aanpassen corporatiestatuten op Veegwet

Woningcorporaties krijgen tot 2019 de tijd om hun statuten op de Veegwet aan te passen. Dit blijkt uit de wijzigingen op de Veegwet die minister Blok op 9 september 2016 naar de Tweede Kamer stuurde. Die wet, die belangrijke aanpassingen voor corporaties op de Woningwet regelt, moet nog steeds behandeld worden door de Kamer.

Wijzigingen
De tweede nota van wijziging regelt een aantal zaken, waaronder collegiale financiering. Het wordt daardoor weer mogelijk voor corporaties om geld aan elkaar te lenen, zoals dat onder de oude Woningwet ook het geval was. Ook wordt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om werkzaamheden voor derden te verrichten en wordt dienstverlening door verbonden ondernemingen makkelijker.

Statuten
Woningcorporaties zijn momenteel hun statuten aan het aanpassen op de nieuwe Woningwet. Dat moet voor 1 januari 2017 gebeuren. Omdat de Veegwet op zijn vroegst op dat moment van kracht wordt, moeten corporaties daarna opnieuw de statuten aanpassen. Aedes heeft het ministerie al laten weten dit onwenselijk te vinden, aangezien dat extra tijd en geld kost. Corporaties krijgen, zo staat in de nota van wijziging, wel tot 1 januari 2019 de tijd om hun statuten aan te passen op de Veegwet.

Behandeling
De Veegwet is nog steeds niet behandeld in de Tweede Kamer. Invoering per 1 januari 2017 wordt dus krap, terwijl er voor corporaties belangrijke aanpassingen in staan. Aedes dringt daarom voortdurend aan op snelle behandeling bij de Tweede en Eerste Kamer.

Aedes adviseert haar leden om al eerder aangepaste statuten pas weer aan te passen op de Veegwet als die definitief van kracht is. Veranderingen zijn immers nog mogelijk. Nadat de Veegwet in werking is getreden, zal Aedes de aangepaste modelstatuten op de website publiceren.

Bron: www.aedes.nl


Terug