Regiobijeenkomsten over scheiden en splitsen in DAEB en niet-DAEB

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert samen met andere partijen in de sector 5 regiobijeenkomsten over scheiden en splitsen. Deze bijeenkomsten staan in het teken van samenwerking: wat is de rol van de corporatie, hoe kunnen gemeente en huurders invloed uitoefenen en hoe komen zij met elkaar tot het beste ontwerpvoorstel? Corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en commissarissen zijn allen van harte welkom.

De bijeenkomsten zijn vooral gericht op corporaties die administratief scheiden of kiezen voor een hybride variant. Dit zijn verreweg de meeste corporaties.

Op basis van de Woningwet scheiden of splitsen corporaties hun bezit in DAEB en niet-DAEB. Naast corporaties hebben ook gemeenten en huurdersorganisaties een taak bij het scheiden en splitsen. De corporatie maakt het ontwerpvoorstel en gemeente en huurdersorganisatie geven hierop een zienswijze. Op die manier wordt gezorgd dat het ontwerpvoorstel, dat vóór 1 januari 2017 bij de Autoriteit woningcorporaties wordt ingediend, zo goed mogelijk past bij de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen.

Sommige corporaties hoeven niet te scheiden of te splitsen en vallen onder het verlicht regime. Dit zijn corporaties:

Uw corporatie kan u vertellen of zij onder het verlicht regime vallen.

Inhoud bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten komt het volgende aan bod:

5 bijeenkomsten
Er zijn 5 regiobijeenkomsten. De bijeenkomsten duren van 13 tot 17 uur, inclusief een drankje na afloop. Dan is er ook gelegenheid voor resterende vragen aan alle aanwezige partijen: Autoriteit woningcorporaties, Aedes, BZK, VNG, VTW, Woonbond en WSW.

U kunt zich via de website van BZK aanmelden voor de bijeenkomst naar uw keuze. Aanmelden is verplicht en is mogelijk tot 3 dagen voor de bijeenkomst. Er zijn geen deelnamekosten.


Terug