e-NIEUWS december 2013 (nr. 1)

Verslag Algemene Vergadering 19 november 2013

Prikkelende presentaties, goede inhoudelijke discussies, het jaarplan 2014 vastgesteld en twee nieuwe bestuursleden benoemd: dat is in het kort de opbrengst van de themabijeenkomst en Algemene Vergadering van 19 november jl.

Lees verder

Voorzitters aan het woord - interview Ad Huijsmans

Ad Huismans, voorzitter van de RvC van Rentree, staat centraal in het tweede deel van een serie interviews met voorzitters van RvC’s over hun visie op de rol van de voorzitter, hun stijl van werken en lastige situaties en de dilemma’s die zij ervaren.

ALS VOORZITTER MOET JE EEN BEETJE UITDAGEN

Lees verder

Berekenen van de bezoldiging volgens de regels van de WNT

Vorige week maakte minister Blok zijn Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 (WNT-staffel) bekend die per 1 januari 2014 van kracht wordt. Op verzoek van de VTW schreeft Axyos WNT Advies een beknopte handleiding over het berekenen van de bezoldiging volgens de regels van de WNT.

Download de handleiding

Lees verder

VTW ochtend special: De financiering van woningcorporaties

Op 6 december a.s. organiseert de VTW samen met Seminars op Maat de VTW Ochtend special met als onderwerp De Financiering van Woningcorporaties.

Geef u snel op!

Lees verder

Zelfevaluatie met Board Research

BoardResearch is een instrument dat is ontwikkeld door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Het stelt raden van commissarissen in staat om op een efficiënte en diepgaande manier hun functioneren te evalueren.

Lees verder

Workshops en themabijeenkomsten

Interessante regionale bijeenkomsten en workshops in de komende periode:

6 december: VTW Ochtendspecial: Financiering van woningcorporaties (zie ook bericht verderop in deze nieuwsbrief)

Lees verder