Zelfevaluatie met Board Research

BoardResearch is een instrument dat is ontwikkeld door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Het stelt raden van commissarissen in staat om op een efficiënte en diepgaande manier hun functioneren te evalueren.

Nadat commissarissen online het BoardResearch instrument hebben ingevuld worden rapportages gegenereerd waarbij het functioneren van de raad wordt afgezet tegen een benchmark van andere raden van commissarissen. De uitkomsten kunnen gebruikt worden als input voor de zelfevaluatie en kunnen gemakkelijk worden geïnterpreteerd zonder tussenkomst van een externe facilitator.

Op de website www.boardresearch.org vindt u alle informatie over het BoardResearch instrument en het aanmelden bij BoardResearch.


Terug