e-NIEUWS juni 2016 (nr. 2)

Interview Guido van Woerkom, de nieuwe voorzitter VTW: "Mijn rol is goed luisteren en tegelijk koersvast zijn."

Guido van Woerkom (1955) is sinds 28 juni voorzitter van de VTW. “Het is in mijn rol essentieel om goed te luisteren naar opmerkingen, kanttekeningen en bezwaren, maar tegelijkertijd ook om de koers vast te houden.”

Lees verder

Verslag Algemene Ledenvergadering 28 juni 2016

De laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) die werd geleid door Heino van Essen als voorzitter van de VTW, zo gaat deze van 28 juni 2016 de boeken in. Op de agenda stond onder meer: het jaarverslag 2015 en de jaarrekening; wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement en de Commissie Governancecode Woningcorporaties; Twee benoemingen stonden centraal: de benoeming van een nieuwe voorzitter van het bestuur én een nieuwe voorzitter van de Commissie van Aanbeveling en Beroep.

Lees verder

Themabijeenkomst en afscheid Heino van Essen

In deze themabijeenkomst, volgend op de ALV, stond het afscheid van Heino van Essen als voorzitter van de VTW centraal, in het kader van de ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties vanaf 2008 tot nu en waar we naartoe gaan.
Heino werd toegesproken door oud-bestuurslid Greetje Lubbi, directeur Albert Kerssies en door Aedes voorzitter Marc Calon en er waren videoboodschappen van minister Blok, Roger van Boxtel, Koos Parie, Ronald Paping, Maria Molenaar en Jaap Winter.

Lees verder

Vooraankondiging: regionale bijeenkomsten met Eric Dannenberg over wonen, zorg en gemeenten

De VTW organiseert vijf regionale bijeenkomsten over de uitdagingen voor corporaties in de wijken op het gebied van zorg, ook in relatie tot samenwerken met gemeenten. De spreker is Eric Dannenberg, voorzitter van de NVTZ en voorzitter van de VNG-Commissie Toekomst Beschermd Wonen die het  advies ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’; heeft opgesteld. Dit is een vooraankondiging met data en plaats voor de vijf bijeenkomsten.

Lees verder

Voorinschrijving: ledencongres 23 september 2016

Save the date! Op vrijdag 23 september houdt de VTW weer een inspirerend ledencongres in het Bovag huis in Bunnik. Het thema is: Cultuur en Gedrag. We bieden u een prakijkgedreven dag aan, die u handvatten meegeeft in uw werk als toezichthouder.

Lees verder

Driedaagse Summercourse Goed Toezicht (eind augustus 2016)

Cursussen over toezicht zijn er te over, maar heuse Summer Courses zijn er niet veel. Eind augustus worden twee ‘zomercursussen’ Goed Toezicht georganiseerd. De titel is ontleend aan het boek ‘Goed Toezicht; principes van professionaliteit, democratie en good governance’ van Dick Ruimschotel.

Lees verder

Update modelreglement Financieel beheer en beleid

De VTW en Aedes hebben samen een geüpdatete versie van het model voor een reglement financieel beleid en beheer voor woningcorporaties gepubliceerd. Deze nieuwe versie van het modelreglement bevat kleine technische wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie, plus een aantal wijzigingen naar aanleiding van de Veegwet Wonen en het veeg-BTIV.

Lees verder