Themabijeenkomst en afscheid Heino van Essen

In deze themabijeenkomst, volgend op de ALV, stond het afscheid van Heino van Essen als voorzitter van de VTW centraal, in het kader van de ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties vanaf 2008 tot nu en en waar we naartoe gaan.
Heino werd toegesproken door oud-bestuurslid Greetje Lubbi, directeur Albert Kerssies en door Aedes voorzitter Marc Calon en er waren videoboodschappen van minister Blok, Roger van Boxtel, Koos Parie, Ronald Paping, Maria Molenaar en Jaap Winter.

Het was een bijzonder moment: het afscheid van Heino van Essen als voorzitter van de VTW. Na 8 jaar kwam er een einde aan zijn twee bestuurstermijnen en daar werd in de themabijeenkomst uitgebreid bij stil gedaan. 'Zelf gaf Heino toe niet zo van afscheid nemen te houden,' aldus directeur Albert Kerssies, 'maar aan positieve woorden was er geen gebrek. Onder zijn voorzitterschap is er veel gebeurd en heeft de VTW zich als beroepsvereniging verder doorontwikkeld en geprofessionaliseerd.'

Dat bleek ook uit de woorden van Greetje Lubbi, oud-bestuurslid van de VTW, die terugblikte op de voorbije jaren. Onder de eerste voorzitter Margriet Meindertsma is vanaf 2002 de VTW op de kaart gezet. De beroepsvereniging is zich - mede door de ontwikkelingen in de sector - steeds verder gaan doorontwikkelen. Vandaag de dag staat er een professionele organisatie die veel voor de leden doet. Greetje gaf onder meer aan als commissaris bij het WSW nog steeds graag de VTW website te bezoeken vanwege de informatie die daar te vinden is.

Greetje Lubbi

Directeur Albert Kerssies nam de aanwezigen mee in de rol die Heino als voorzitter heeft gespeeld in de media en richting de politiek. De goede verstandhouding en constructieve samenwerking met minister Eberhard van der Laan werd veelvuldig genoemd.

Albert Kerssies

Marc Calon, voorzitter van Aedes, hield een fraaie toespraak vol met metaforen en humoristische terzijdes, waarin hij de samenwerking met Heino loofde. Aedes en de VTW waren het niet altijd eens, maar door Heino's rust, integriteit en bestuurlijke kwaliteiten was er een goede onderlinge werkrelatie.

Marc Calon

Wat als rode draad door alle toespraken liep - en wat onderstreept werd door de zes videoboodschappen, is dat er veel gebeurd is tijdens Heino's voorzitterschap. Veel hectiek, veel reuring, de Parlementaire Enquête, culminerend in een nieuwe Woningwet. Maar ook de Governancecode, het opleidingsprogramma van de VTW, de gewonnen rechtszaak over de Regeling 2013  en de aanbevelingen van de commissie Winter rondom de fit en propertoets passeerden de revue. Minister Blok prees Heino's vooruitziende blik ten aanzien van die toets, omdat Heino namens de VTW als één van de eersten pleitte voor de invoering van zo'n toets.

Uiteindelijk was het de beurt aan Heino om voor het laatst het woord tot de de ledenvergadering te richten. In een bescheiden speech dankte hij zijn mede bestuursleden, voormalige en huidige, de medewerkers van het bureau en alle leden die de afgelopen jaren actief deelnamen aan de activiteiten, de ledenvergaderingen en alle bijeenkomsten die de VTW heeft georganiseerd.

Heino van Essen

 


Terug