Driedaagse Summercourse Goed Toezicht (eind augustus 2016)

Cursussen over toezicht zijn er te over, maar heuse Summer Courses zijn er niet veel. Eind augustus worden twee ‘zomercursussen’ Goed Toezicht georganiseerd. De titel is ontleend aan het boek ‘Goed Toezicht; principes van professionaliteit, democratie en good governance’ van Dick Ruimschotel.

Deze summer course staat open voor  alle toezichthouders in de semi-publieke sector, omdat we ervan uitgaan, dat veel ambities en problemen gemeenschappelijk zijn voor de verschillende sectoren. Aan de hand van een boeiend programma over functies, grondslagen en dilemma’s van goed toezicht, werkt u aan een persoonlijk profiel van u en uw raad van toezicht en een verbeterprogramma. Het inhoudelijk programma wordt verzorg door Dick Ruimschotel en Willem van Leeuwen (co-auteur van ‘Toezicht en de maatschappelijke onderneming; balanceren in het krachtenveld’). Gastspreker is o.a. Ed d’Hondt (bestuurder en toezichthouder in brede zin). Er is een aangenaam nevenprogramma, waarin we natuur, cultuur en culinair met elkaar en met toezicht verbinden.

Plaats: Hotel-restaurant Oortjeshekken in de Ooijpolder (achter Nijmegen aan de Waal)

Voor meer informatie en aanmelden, zie de website Goed Toezicht

 


Terug