e-NIEUWS juni 2016 (nr.2)

Interview Autoriteit Woningcorporaties: “Ons belangrijkste doel is het terugbrengen van vertrouwen en rust in de sector”

De Autoriteit woningcorporaties (Aw), onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) staat sinds 2015 onder leiding van Kees van Nieuwamerongen. Stefanie Spekreijse is met haar team verantwoordelijk voor de uitvoering van de geschiktheid en betrouwbaarheidstoetsen. De VTW heeft hen geïnterviewd over de fit en proper toets. “Ons belangrijkste doel is het terugbrengen van vertrouwen en rust in de sector.”

Lees verder

FAQ over Reglement financieel beheer en beleid beschikbaar

In april 2016 publiceerden Aedes en de VTW een modelreglement Financieel beheer en beleid voor woningcorporaties. Binnenkort volgt er nog een update van het modelreglement. De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft deze week een lijst van 'veelgestelde vragen en antwoorden' gepubliceerd. U kunt deze hieronder vinden.

Lees verder

Algemene Leden vergadering en themabijeenkomst 28 juni a.s.

Op 28 juni a.s. is de Algemene Ledenvergadering van de VTW met aansluitend een themabijeenkomst die in het teken staat van het afscheid van Heino van Essen als voorzitter. Leden van de VTW hebben hiervoor een uitnodiging met aanmeldlink ontvangen. Als lid van de VTW brengen wij deze uitnodiging nog eens graag onder uw aandacht.

Lees verder

Gesprek met minister Blok 14 juni jl.

Op dinsdag 14 juni jl. heeft de VTW het periodieke overleg met minister Blok (Wonen en Rijksdienst) gehad. Een aantal onderwerpen zijn met de minister besproken, waaronder de voordracht van een nieuwe voorzitter en het aanstaande afscheid van Heino van Essen als voorzitter van de VTW.

Lees verder

COELO: 'Verhuurderheffing is moeilijk te rechtvaardigen'

Sociale verhuurders, vooral woningcorporaties, betalen grote bedragen aan een nieuwe belasting: de verhuurderheffing. Dat heeft negatieve gevolgen voor de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Ook zijn er ongewenste inkomenseffecten ten koste van huishoudens met lagere inkomens. Dat is de conclusie van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder

Aw publiceert definitief beoordelingskader scheiden DAEB/niet-DAEB

Woningcorporaties krijgen twee maanden langer de tijd om hun definitieve voorstel in te leveren voor het scheiden van hun corporatie in een DAEB- en een niet-DAEB-tak. Dat voorstel hoeven ze nu niet op 1 mei 2017 in te leveren, maar pas op 1 juli van dat jaar. Dat is een van de belangrijkste wijzigingen in het beoordelingskader DAEB/niet-DAEB, dat de Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceerde op 31 mei 2016.

Lees verder

Aanpassingen Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) gepubliceerd

De aanpassingen op het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) zijn officieel gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee treedt het aangepaste Besluit op 1 juli a.s. in werking.

Lees verder

Checklist prestatieafspraken tussen gemeente, huurdersorganisatie en corporatie

Sinds de invoering van de Woningwet zijn huurdersorganisaties, gemeenten en woningcorporaties gelijkwaardige partijen bij het maken van prestatieafspraken over het lokale woonbeleid. De Checklist Werkafspraken tussen gemeente, huurdersorganisatie(s) en woningcorporatie(s) is een hulpmiddel bij de totstandkoming van die afspraken. De checklist is een gezamenlijke productie van de Woonbond, VNG en Aedes.

Lees verder

Drie jaar Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark bestaat in 2016 drie jaar. Nieuw dit jaar is het prestatieveld Duurzaamheid. Verder bevat de Aedes-benchmark de prestatievelden Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid& betaalbaarheid.

Lees verder