Algemene Leden vergadering en themabijeenkomst 28 juni a.s.

Op 28 juni a.s. is de Algemene Ledenvergadering van de VTW met aansluitend een themabijeenkomst die in het teken staat van het afscheid van Heino van Essen als voorzitter. Leden van de VTW hebben hiervoor een aanmeldlink ontvangen. Als lid van de VTW brengen wij deze uitnodiging nog eens graag onder uw aandacht.

In de ALV wordt behandeld:

In de themabijeenkomst staat, zoals gezegd, het afscheid van Heino van Essen als voorzitter centraal. Sprekers zijn: Albert Kerssies (directeur), Marc Calon (voorzitter Aedes) en Greetje Lubbi (oud-bestuurslid VTW). Ook zijn er een aantal verrassende sprekers.


Terug