Aanpassingen Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) gepubliceerd

De aanpassingen op het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) zijn officieel gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee treedt het aangepaste Besluit op 1 juli a.s. in werking.

Lees hier de defintieve versie van de aanpassingen op het BTIV.

Aanpassing art. 29 BTIV over de 'meldingsplicht' na consultatie
Eind januari schreef de VTW al over de aanpassingen die het ministerie na consultatie had gedaan. Hierbij kwam ook de zogenoemde 'meldingsplicht' uit art. 29 BTIV aan de orde. De VTW heeft het ministerie gevraagd om het artikel aan te passen. Immers, het onvermijld melden van risico's druist in tegen de regels van de governance.

Het ministerie heeft de formulering aangepast en aangegeven dat het vooral als een "klokkenluidersregeling" gezien moet worden. De VTW is blij met de aanpassing, maar blijft vinden dat het punt over de "klokkenluidersregeling" nog wel duidelijker geformuleerd had kunnen worden. 

U kunt hier het artikel van 29 januari 2016 op de VTW website teruglezen. 


Terug