e-NIEUWS mei 2016 (nr.2)

Algemene Ledenvergadering en afscheid Heino van Essen op 28 juni a.s.

Op 28 juni a.s. neemt Heino van Essen na acht jaar afscheid als voorzitter van de VTW op een speciale themabijeenkomst. Als lid van de VTW bent u hiervoor van harte uitgenodigd.

Deze themabijeenkomst staat in het teken van de ontwikkeling van het intern toezicht gedurende Heino's voorzitterschap (2008-2016) en kijken we vooruit naar de toekomst. Sprekers zijn o,a.: Marc Calon (voorzitter Aedes) en Greetje Lubbi (oud-bestuurslid VTW).

Lees verder

Interview met Karin van Dreven over leiderschap en het congres van 24 november a.s.

De VTW, Aedes en de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties organiseren op 24 november 2016 een congres, waarbij de vraag centraal staat welk type leiderschap er tegenwoordig en in de toekomst nodig is bij bestuurders en commissarissen in de corporatiesector.

Karin van Dreven is één van de drijvende krachten achter het congres. De directeur-bestuurder van Haag Wonen gaat in dit interview in op 'leiderschap' in de corporatiesector en kijkt vooruit naar het congres én naar de drie rondetafelgesprekken van juni en september, die de inhoudelijke opmaat vormen.

Lees verder

Grote verschillen in wachttijden sociale huurwoning

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de grote verschillen in wacht- en zoektijden voor een sociale huurwoning in Nederland. In opdracht van de minister heeft RIGO Research en Advies een rapport geschreven met als titel: 'Wachten, zoeken en vinden.'

Lees verder

Heeft u uw PE-activiteiten al geregistreerd?

U hebt als lid van de VTW afgesproken uw gevolgde PE-activiteiten vanaf 2015 te registreren in het PE-registratiesysteem op de VTW-website. Hierdoor kunt u bijhouden in hoeverre u voldoet aan 'pas toe' bepaling 1.8 Governancecode Woningcorporaties en artikel 31 lid 2 van de Woningwet. Het bestuur kan op basis van de registratie de ALV informeren over de stand van zaken met betrekking tot de permanente educatie van de vereniging. 

Lees verder

Vooraankondiging masterclass programma 2e helft 2016

De VTW en Governance Support hebben een interessant nieuw VTW masterclass programma voor u samengesteld voor de 2e helft van 2016.

Lees verder