e-NIEUWS mei 2015 (nr. 1)

Vragen over governance in de nieuwe Woningwet

De Woningwet gaat per 1 juli a.s. in. Bestudering van de wettekst en de bijbehorende AMvB,  het BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) levert veel vragen op bij de VTW en andere corporatieprofessionals. Het ministerie van BZK heeft veel vragen beantwoord. (zie disclaimer hieronder)

 

 

Lees verder

Bijeenkomsten nieuwe Woningwet in mei en juni

Aedes organiseert een aantal bijeenkomsten over de nieuwe Woningwet voor bestuurders en toezichthouders. De VTW levert op vier van de vijf bijeenkomsten ook een inhoudelijke bijdrage aan de bijeenkomsten. Indien er behoefte blijkt te zijn, zal de VTW ook nog eigen ledenbijeenkomsten specifiek voor toezichthouders organiseren.

De nieuwe Woningwet betekent veel werk voor de hele corporatie. Wat verandert er voor bestuur en toezicht? Hoe begin je met de implementatie? Kies je voor een administratieve scheiding of een juridische splitsing? In mei en juni 2015 zijn er vijf bijeenkomsten over de nieuwe Woningwet. Directeuren-bestuurders zijn samen met hun toezichthouders welkom op een van de bijeenkomsten over de gevolgen van de wet voor de aansturing van woningcorporaties.

 

Lees verder

Ledenbijeenkomst 20 mei 'Toezien in legitimiteit'

De VTW organiseert op 20 mei a.s. de ledenbijeenkomst 'Toezien in legitimiteit' ter gelegenheid van de publicatie van de handreiking met dezelfde titel. Auteurs Paul Doevendans en Willem van Leeuwen geven een toelichting met paneldiscussie. Heino van Essen, voorzitter van de VTW reikt het eerste exemplaar uit aan Johan Remkes, voorzitter van de RvC van Portaal.

Lees verder

Aedes wil een investeringsagenda in plaats van vrijstelling verhuurderheffing

Minister Blok wil corporaties die investeren in energiezuinige woningen en het ombouwen van leegstaande kantoorpanden voor 30 jaar een vrijstelling geven van de verhuurderheffing. Aedes voorzitter Marc Calon is kritisch. Hij stelt voor de verhuurderheffing van tafel te halen en in plaats daarvan een investeringsagenda op te stellen.

 

Lees verder

Congres Toezicht houden in de toekomst 29 mei

Op vrijdag 29 mei a.s. organiseren zes toezichthoudersverenigingen, waaronder de VTW, het congres 'Toezicht houden in de toekomst'. Het thema is: 'Onder het vergrootglas. Transparante samenleving'.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 29 mei 2015 in het Meeting centre van Burgers Zoo, Antoon van Hooffplein 1 te Arnhem tussen 09.30 en 17.00 uur. Deze unieke dierrijke locatie is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar.

Lees verder

Vooraankondiging: bijeenkomst 'Woningwet op weg' van ministerie BZK op 17 juni a.s.

Woningwet 2015
Per 1 juli gaat de nieuwe Woningwet 2015 in. Oriënteert u zich op de gevolgen van de wet voor uw organisatie? Wilt u het fijne weten van governance, scheiden en splitsen van sociaal en niet-sociaal bezit, prestatieafspraken, passend toewijzen, de rol van huurders? Bent u op zoek naar voorbeelden en inspiratie van andere organisaties? Wilt u bijgepraat worden door experts? Reserveer woensdag 17 juni dan in uw agenda! Minister Blok is één van de sprekers en zal zijn visie op de sociale huursector geven.

Lees verder

ERLY masterclasses voor commissarissen

In aanvulling op het masterclass aanbod van de VTW biedt organisatieadviesbureau ERLY, in samenwerking met de VTW, ook masterclasses aan speciaal voor commissarissen bij woningcorporaties. U kunt zich nu aanmelden voor deze masterclasses via www.erly.nl/masterclasses/.

 

Lees verder