Ledenbijeenkomst 20 mei 'Toezien in legitimiteit'

De VTW organiseert op 20 mei a.s. de ledenbijeenkomst 'Toezien in legitimiteit' ter gelegenheid van de publicatie van de handreiking met dezelfde titel. Auteurs Paul Doevendans en Willem van Leeuwen geven een toelichting met paneldiscussie. Heino van Essen, voorzitter van de VTW reikt het eerste exemplaar uit aan Johan Remkes, voorzitter van de RvC van Portaal.

Het thema legitimiteit staat hoog op de agenda bij woningcorporaties en hun betrokken belanghebbenden. Ook toezichthouders moeten met dit thema aan de slag. In tweeërlei opzicht: toezien op de legitimiteit van de corporatie én borgen van hun eigen legitimiteit. Maar waaruit bestaat die legitimiteit, hoe krijg je er zicht en grip op en wat kun je doen om de legitimiteit van zowel corporatie als raad te borgen en versterken?

De actualiteit van het thema en bovenstaande vragen waren reden voor de VTW om een publicatie uit te brengen voor toezichthouders, als handreiking voor hun toezichtspraktijk ten aanzien van dit complexe thema. De publicatie ‘Toezien in legitimiteit’ (hier voorproefje van de omslag), geschreven door Willem van Leeuwen en Paul Doevendans, wordt op de themabijeenkomst in een afwisselend programma gepresenteerd, aangeboden en besproken. Aan de eind van de bijeenkomst ontvangt u een exemplaar van deze kersverse uitgave.

Het programma van de themabijeenkomst ziet er als volgt uit:

12.00 uur      inlooplunch

12.30 uur      welkom door Albert Kerssies, directeur VTW

12.35 uur      toelichting bij de publicatie door Willem van Leeuwen

12.50 uur      uitreiking van het eerste exemplaar door Heino van Essen, voorzitter van de VTW aan Johan Remkes, voorzitter van de RvC van woningcorporatie Portaal

13.00 uur      eerste reactie van Johan Remkes, doorlopend in een gesprek over ‘toezien in legitimiteit’ met betrokken belanghebbenden aan tafel en met deelnemers aan de bijeenkomst, begeleid door Paul Doevendans

14.15 uur      afsluiting door Albert Kerssies, met gelegenheid tot napraten

U kunt u aanmelden voor deze bijeenkomst via bureau@vtw.nl


Terug