Bijeenkomsten nieuwe Woningwet in mei en juni

Aedes organiseert een aantal bijeenkomsten over de nieuwe Woningwet voor bestuurders en toezichthouders. De VTW levert op vier van de vijf bijeenkomsten ook een inhoudelijke bijdrage aan de bijeenkomsten. Indien er behoefte blijkt te zijn, zal de VTW ook nog eigen ledenbijeenkomsten specifiek voor toezichthouders organiseren.

De nieuwe Woningwet betekent veel werk voor de hele corporatie. Wat verandert er voor bestuur en toezicht? Hoe begin je met de implementatie? Kies je voor een administratieve scheiding of een juridische splitsing? In mei en juni 2015 zijn er vijf bijeenkomsten over de nieuwe Woningwet. Directeuren-bestuurders zijn samen met hun toezichthouders welkom op een van de bijeenkomsten over de gevolgen van de wet voor de aansturing van woningcorporaties.

Data en locaties bijeenkomsten bestuur en toezicht
20 mei Aedes, Den Haag 12.30-17.00 uur [VTW heeft die middag eigen ledenbijeenkomst over legitimiteit]
21 mei Tiwos, Tilburg 13.00-17.00 uur
1 juni Wonen Limburg, Roermond 13.00-17.30 uur
10 juni Nijestee, Groningen 12.30-17.00 uur
22 juni Woonmensen, Apeldoorn 12.30-17.00 uur

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website van Aedes.

De themabijeenkomst van 23 juni a.s. voorafgaand aan de ALV van de VTW, zal ook geheel in het teken staan van de nieuwe woningwet. Minister Blok zal de nieuwe woningwet toelichten en Peter Boelhouwer zal met name ingaan op de rollen en positie van het interne toezicht in de nieuwe woningwet. Leden van de VTW ontvangen een uitnodiging voor de themabijeenkomst en de ALV.


Terug