e-NIEUWS april 2015 (nr. 1)

Bijdrage VTW aan themanummer 'Toezicht' van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting

Het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting heeft de VTW gevraagd om een bijdrage te leveren aan het themanummer over toezicht op woningcorporaties. Voorzitter Heino van Essen en directeur Albert Kerssies gaan in een uitgebreid artikel in op de rol van de VTW, hun visie op het intern toezicht, wat er is misgegaan en wat de VTW de komende jaren wil bereiken.  

Lees verder

Handleiding berekening WNT-bezoldiging geactualiseerd

De handleiding voor het berekenen van de bestuurdersbezoldiging volgens de WNT en de Regeling, voor het maken van nieuwe beloningsafspraken met een bestuurder, is geactualiseerd door Axyos WNT Advies.

Lees verder

Jaarlijkse enquête over beloning bestuurders en toezichthouders

Op 13 april ontvangen leden van VTW en Aedes de jaarlijkse enquête over de beloning van directeur-bestuurders en de honorering en zittingstermijnen en van toezichthouders in 2014. Bestuurders ontvangen een digitale vragenlijst die is gebaseerd op de criteria van de Wet Normering Topinkomens (WNT); brutosalaris, belaste onkostenvergoeding en pensioen. De enquête loopt tot en met 8 mei. Publicatie staat de eerste helft van juni gepland.

Lees verder

Ook kennis van vastgoed in RvC - interview met Douwe Hoogstra

Douwe Hoogstra heeft een indrukwekkende staat van dienst als bestuurder, toezichthouder en adviseur binnen de vastgoedwereld. Momenteel is hij onder andere voorzitter van de raad van commissarissen van studentenhuisvester DUWO. Tot 1 september 2014 was hij ook voorzitter bij Lefier, met 33.000 vhe een van de grootste corporaties van het land. Hoogstra is een groot pleitbezorger van de aanwezigheid van vastgoedkennis, en bij voorkeur -ervaring, binnen raden van commissarissen van woningcorporaties.

Lees verder

VTW themabijeenkomst Toezien in legitimiteit 20 mei a.s.

Het thema legitimiteit staat hoog op de agenda bij woningcorporaties en hun betrokken belanghebbenden. Ook toezichthouders moeten met dit thema aan de slag. In tweeërlei opzicht: toezien op de legitimiteit van de corporatie én borgen van hun eigen legitimiteit. Maar waaruit bestaat die legitimiteit, hoe krijg je er zicht en grip op en wat kun je doen om de legitimiteit van zowel corporatie als raad te borgen en versterken?

Lees verder

PE-commissie gestart

Op 5 maart is de PE-commissie gestart. Deze door het VTW bestuur ingestelde commissie heeft de taak Permanente Educatie van commissarissen te bevorderen in het kader van effectief toezicht op woningbouwcorporaties. Zij zal de toezichthouders daarvoor handreikingen bieden en zal periodiek, met de branche, nagaan in hoeverre corporaties daarnaar op weg zijn. De commissie adviseert het bestuur jaarlijks over de voortgang en verbetermogelijkheden. In 2018 evalueert de commissie het PE systeem.

Lees verder

"Woningcorporaties worstelen met herwaardering woningbezit"

Volgens de nieuwe Woningwet moeten de woningcorporaties hun bezit over 2016 waarderen op marktwaarde in verhuurde staat.

Journalist Peter Hendriks schreef voor het blog "Follow the Money" een artikel op dit onderwerp.

Lees verder

AO Woningcorporaties d.d. 7 april 2015

Op 7 april jl. ging de commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer in debat met minister Blok over woningcorporaties. Er kwamen veel onderwerpen aan bod, waarbij de meeste aandacht uitging naar de rol en positionering van de nieuwe Autoriteit Woningcorporaties. Tijdens het overleg bleek dat over de Autoriteit nog altijd veel vragen leven bij de commissie.

Lees verder

Congres Toezicht houden in de toekomst 29 mei a.s.

Op vrijdag 29 mei 2015 organiseert de VTW samen met vijf andere toezichthouderverenigingen wederom het congres 'Toezichthouden in de toekomst.'

U bent van harte uitgenodigd om op deze bijeenkomst met collega's van gedachten te wisselen over het thema: 'Onder het vergrootglas. Transparante samenleving'.

Lees verder

Agenda

De komende maanden zijn er een aantal interessante bijeenkomsten waar de VTW graag uw aandacht op wil vestigen.


Lees verder