Nieuwsbrief 27 oktober 2023

5 Aandachtspunten Nationale Prestatieafspraken en Realistisch Begroten

Opgesteld door de Werkgroep Nationale Prestatieafspraken van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

In aanloop naar de begrotingsbesprekingen in het najaar van 2023 is het essentieel dat de woningcorporatiesector scherpe keuzes maakt en zich op een constructieve manier presenteert. De werkgroep Nationale Prestatieafspraken van VTW belicht enkele aandachtspunten voor commissarissen die van nut kunnen zijn bij het bespreken van de begroting en de meerjarenbegroting.

Lees verder

VTW-bijeenkomsten in november

Er komen weer boeiende bijeenkomsten aan waar we u graag voor uitnodigen. Op 15 en 22 november beantwoordt bestuursvoorzitter van de WSW Rob Rötscheid onze actuele vragen online in webinars. En op 20 november hebben we een ALV én een bijeenkomst 'Huurdersperspectief in de boardroom?'

Lees verder

Heeft u uw PE over 2023 al geregistreerd bij de VTW?

Leden van de VTW hebben met elkaar afgesproken om jaarlijks minimaal 5 uren te besteden aan permanente educatie (PE), gericht op de ontwikkeling als corporatiecommissaris, én dit uiterlijk 31 december te registreren bij de VTW. Bijna 70 procent van de leden heeft al aan deze lidmaatschapseis voldaan. 

Lees verder

VTW introduceert de Digimeter: Online tool voor digitale volwassenheid RvC’s en corporaties

PERSBERICHT - De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) lanceert de ‘VTW Digimeter’, een innovatieve online checklist die digitale volwassenheid meet en bevordert van Raden van Commissarissen (RvC's) bij woningcorporaties. Naast de commissarissen worden ook bestuurders van de corporaties van harte uitgenodigd om de Digimeter in te vullen.

Lees verder

#Waar kan ik wonen?

De wooncrisis gaat heel vaak over stenen, locaties en kosten, en te weinig over woningzoekenden en huurders voor wie corporaties dag in dag uit werken. Daarom geeft Aedes onder de titel 'Waar kan ik wonen?' woningzoekenden een stem en gezicht.

Lees verder

Tweede Kamer schaft marktverkenning af

De Tweede Kamer heeft zich in meerderheid op 24 oktober 2023 uitgesproken voor de afschaffing van de marktverkenning bij de nieuwbouw van middenhuur. Het afschaffen van de marktverkenning maakt het voor corporaties makkelijker om middenhuur te realiseren. 

Lees verder

Begrotingsbehandeling BZK: De Jonge geeft weerstand tegen doorbouwgarantie op

Minister De Jonge geeft zijn verzet tegen het snel invoeren van een doorbouwgarantie op, zo bleek tijdens de begrotingsbehandeling. Eerder liet hij steeds weten een IBO-onderzoek te willen afwachten wat eind dit jaar wordt verwacht, maar de Kamer spoorde hem al meermaals aan om het gewoon te regelen. Met de doorbouwgarantie kunnen nieuwbouwprojecten van start waarvan nog geen 70 procent is verkocht. In het door de PvdA en ChristenUnie ingediende amendement (14) wordt hiervoor 175 miljoen vrijgemaakt.  

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 23 oktober

Via ons politiek weekoverzicht houden we u op de hoogte van het relevante politieke nieuws voor onze sector. Met deze week onder andere:

 • De Jonge overweegt hogere nieuwbouwopslag in Wet betaalbare huur
 • De Jonge: 'Qua dip lijken we het ergste achter de rug te hebben'
 • Rente volgens minister belangrijkste oorzaak bouwdip
 • De Jonge wil op 20 november Optop 2000 bekendmaken
 • Minister zet kanttekeningen bij amendementen, toch oordeel Kamer
 • Minister zegt toe te kijken naar uitzonderingen overdrachtsbelasting
 • De Jonge verdedigt keuze voor loonontwikkeling bij maximale huurverhoging
 • De Jonge wisselend enthousiast over ingediende moties
 • Plannen voor opschalen woningbouw na 2030
 • De Jonge werkt aan borgingsstelsel middenhuur 
 • Kamer wil gelijke behandeling weeskinderen in huurwoningen
 • Jetten vreest uitval door netcongestie, stelt onorthodoxe maatregelen voor
 • Kabinet geen voorstander van vrijstelling overdrachtsbelasting voor ontwikkelaars
 • IVBN: Huurregulering van tafel bij voldoende woningen
 • Voorstellen Neprom-directeur om woningbouw aan te jagen
 • Hoogleraar noemt bouwen in provincie een logisch streven
 • Woonbond: Kiezers willen steviger woonbeleid
 • Zorgen bij Aedes om gevolgen vpb-last corporaties
 • Volkskrant: Capreit volgende belegger die huurbezit verkoopt
 • Particuliere verhuurders spannen rechtszaak aan tegen de staat
Lees verder

Actueel: vacatures in RvC

Op dit moment hebben we 7 vacatures bij 7 corporaties: Woningstichting Woensdrecht, Zaam Wonen, WOV, Wooninc., Woningstichting Weststellingwerf, Oost West Wonen en Mijande Wonen. Daarnaast zijn Laurentius en Woonveste op zoek naar een directeur-bestuurder.

Lees verder

VTW Academie: Professionaliseringsaanbod 2024

Momenteel is de VTW Academie druk bezig met het vormgeven van het opleidingsprogramma voor 2024. Het programma voor 2024 staat grotendeels online op de website. Bekijk ons jaaroverzicht voor de alle data.

Lees verder