Nieuwsbrief 15 september 2023

Gezocht: VTW-Bestuurslid met een bestuurlijk profiel en passie voor de volkshuisvesting

Heeft u een passie voor de volkshuisvesting, bent u maatschappelijk betrokken en wilt u een cruciale rol spelen in het toezicht op woningcorporaties? Het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zoekt een bestuurslid met een bestuurlijk profiel. Als VTW-bestuurslid bent u een van de drijvende krachten achter de verdere professionalisering van de toezichthouders in de corporatiesector.

Lees verder

Toekomstbestendig leven en samenwerking - bijeenkomst 27 september

Op 27 september houdt de VTW een interessante regiobijeenkomst bij corporatie Oost West Wonen. Een bijeenkomst voor commissarissen én bestuurders en samenwerkingspartners over toekomstbestendig leven en de samenwerking hierin tussen woningcorporaties, zorg- en welzijnorganisaties en de gemeente. 

Lees verder

Kom naar ons Politieke Lunchwebinar - 29 september

De VTW houdt op 29 september een extra lunchwebinar van 12 tot 13 uur. In dit politieke webinar zullen we de uitkomsten van Prinsjesdag duiden. De dan gepresenteerde Miljoenennota bevat de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar en geeft inzicht in de kosten van die plannen.

Lees verder

Lunchwebinar conceptueel bouwen en flexwonen - 3 oktober

De VTW neemt u op 3 oktober van 12 tot 13 in één uur mee naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van conceptueel bouwen en flexwonen.

Lees verder

Hoe geef je invulling aan solidariteit?

In de Governancecode staat sinds dit begin jaar een bepaling over solidariteit. Hoe geef je invulling aan die solidariteit en wat is de rol van toezicht? ‘We zijn sámen verantwoordelijk.’ 

Lees verder

Aedes: ‘Ambitieuze verduurzaming vraagt om duidelijkheid en consistentie’

Woningcorporaties lopen voorop in de verduurzaming van woningen. Om deze grote opgave te realiseren, heeft de sector ambitieuze doelen gesteld in de Nationale Prestatieafspraken. Om die doelen te halen is duidelijkheid en consistentie nodig vanuit het Rijk. Dat stelt Aedes in de positionpaper Ambitieuze verduurzaming vraagt duidelijkheid en consistentie.

Lees verder

VTW Academie: opleidingsagenda najaar

Het opleidingsprogramma van de VTW Academie is weer volop van start. De onderstaande masterclasses hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Klik op de specifieke masterclass voor meer informatie en schrijf u nog snel in! Op de website kunt u tevens het volledige programma voor het najaar vinden.

Lees verder

Commissarissen Symposium - Risicomanagement verklaard?!

Op 9 oktober bent u van harte welkom op het jaarlijkse Commissarissen Symposium, bestemd voor commissarissen en hun hoofden Internal Audit. IIA Nederland en NBA-LIO organiseren dit - voor commissarissen kosteloze- symposium dat als thema heeft: Risicomanagement verklaard?!. 

Lees verder

WNT-bezoldigingsmaxima verhoogd per 2024

De bezoldigingsmaxima in de WNT worden ieder jaar aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2024 wordt het algemene WNT-bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking vastgesteld op € 233.000 per jaar bij een fulltime dienstverband. Dit was in 2023 € 223.000. 

 

Lees verder

Politiek Nieuwsoverzicht 11 september 2023

Met deze week onder andere:

 • Kamer en kabinet gaan ondanks val kabinet door met woningmarktbeleid
 • Verkiezingen schudden begrotingsseizoen overhoop
 • Diverse partijen doen woningmarktvoorstellen in verkiezingsprogramma's
 • Experts willen architectuur belangrijkere rol geven bij woningbouw
 • Ministerie BZK presenteert geactualiseerd planningsoverzicht
 • Kanttekeningen De Jonge bij PvdA-initiatiefnota Prettig wonen
 • Woondiscriminatie neemt af, maar cijfers nog wel hoog
 • Zorgen om vertraging woningbouw door ambtenarentekort
 • Aedes dringt aan op voortvarend en consequent beleid verduurzaming
 • De Jonge: Inzet op voldoende studentenwoningen blijft nodig
 • Van der Wal: Porthos-uitspraak geeft bevestiging voor kleine projecten
 • Van der Wal licht woningbouwmogelijkheden via saldering toe
 • Van Rij presenteert plannen voor hervorming box 3
 • Vraagtekens D66 bij afwijzingsgronden woningbouwregeling
 • Vragen in Kamer over initiatiefwet om weeskinderen te beschermen
 • WoningbouwersNL: Niet één, maar twee miljoen extra woningen nodig
 • Verschillen in huurprijsontwikkeling door wet huurverlaging
 • Interview De Jonge: Plannen doorzetten
 • Positie alleenstaande zonder geld op woningmarkt nog altijd hopeloos
 • DNB: 1,8 miljoen huishoudens willen wijziging in woonsituatie
 • Eigen Huis dringt aan op lagere bouwleges
 • Vastgoed Belang probeert misverstanden over beleggers weg te nemen
 • Aantal huurachterstanden in 2022 toegenomen
Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 15 vacatures bij 9 corporaties: Beter Wonen, De Sleutels, Cazas Wonen, De Leeuw van Putten, Woonstichting Valburg, Woonvizier, Intermaris, Naarden Woningstichting en Beter Wonen.  Daarnaast is de VTW op zoek naar een bestuurslid. 

Lees verder